AgroFreshPark Poland | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

AgroFreshPark Poland

Met de ondertekening van een convenant door het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Economische Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is op 31 juli jl. het AgroFreshPark Poland Consortium ontstaan.

AgroFreshPark Poland heeft als ambitieus doel om in Polen het eerste FreshPark te realiseren, dat tevens kan fungeren als start voor een netwerk van FreshParks in Oost-Europa.

Het Nederlandse consortium beschikt over kennis en kunde op het gebied van horticultuur, ketenintegratie, management, agrologistiek, projectontwikkeling, planning en opleidingen, architectuur & design. Deelnemende bedrijven zijn Wayland Developments B.V., Demokwekerij Westland B.V., Lentiz Course & Consult, Novaform Vastgoedontwikkelaars, Kuiper Compagnons B.V en Poseidon.
Het AgroFreshPark heeft een aantal samenwerkende partners: de Dutch Horticultural Trade Board Association, de Poolse partner Europejskie Centrum Gospodarcze sp. z o.o., Ekofish B.V., Lely en Fresh Logistics sp. z o.o. (Raben Group). Coördinator van het consortium is Kenlog b.v.. Het consortium wordt de komende maanden uitgebreid met deelnemers die een specialisme en/of belang toevoegen in het produceren, verwerken, bewerken en distribueren van verse voedingsmiddelen.

Belangrijkste doelstelling van het AgroFreshPark Poland consortium is het ontwikkelen van een masterplan voor een zogenaamde agrifood cluster, waardoor de Nederlandse aanwezigheid in de Midden- en Oost-Europese markten, met name in de Poolse markt, versterkt en uitgebreid gaan worden. Het consortium bouwt voort op een door de WUR uitgevoerde studie in opdracht van Fresh Park Venlo naar het opzetten van een internationaal netwerk van zogenaamd ‘hubs’ in Europa. Hierbij is de focus niet alleen op de export van agrarische producten, maar ook op het delen van kennis en kunde, waarbij het van belang is een sterke positie te verwerven in de ‘local for local’ markt. Voor dat laatste geldt dat een samenwerking met lokale bedrijfspartners belangrijk is, als ook samenwerking met Poolse kennisinstituten en overheden.

AgroFreshPark Poland wil in Polen een uitvalsbasis creëren voor al aanwezige en voor nieuwe Nederlandse bedrijven, met name voor het midden- en kleinbedrijf. Het consortium wil hiervoor partnerships met Poolse bedrijven aangaan, concurrerende en duurzame vestigingsvoorwaarden realiseren op het gebied van energie, watervoorziening en reststoffenmanagement en bedrijven faciliteren door het opleiden en trainen van vakmensen.

Polen wordt gezien als één van de grootste groeiers in de Europese agrifood markt en vormt daarmee een geduchte concurrent en gelijktijdig ook een uitstekende partner voor het Nederlandse bedrijfsleven. Een collectieve benadering met een breed assortiment van deze veelbelovende markt draagt bij aan een versnelde versterking van onze aanwezigheid aldaar.

Partners for International Business

Met Partners for International Business (PIB) wil de Nederlandse overheid een partnerschap sluiten met het bedrijfsleven. Dit programma richt zich op groepen van bedrijven, eventueel aangevuld met kennisinstellingen, die gezamenlijk een buitenlandse markt willen betreden. Daarbij wordt gewerkt vanuit een afgestemde strategie in plaats van losstaande activiteiten. Met economische diplomatie probeert de overheid handels- en investeringsbelemmeringen weg te nemen, zodat ondernemers kansen kunnen verzilveren. PIB richt zich op Nederlandse bedrijven in de topsectoren Energie, Life Sciences & Health, Creatieve Industrie, Water, Agrofood, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, High Tech Systemen en Materialen (waaronder luchtvaart, Logistiek en Chemie) en op internationaliseringstrategieën die zich richten op specifieke landen (zogenoemde focuslanden).

Convenant AgroFreshPark Poland Consortium: start samenwerking met Poland

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.