Alternatieve perceelgebonden schelpdierkweek | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Alternatieve perceelgebonden schelpdierkweek

Door strikte regelgeving en veranderingen in het watermilieu, enerzijds als gevolg van natuurlijke schommelingen en anderzijds door klimaatverandering, is de noodzaak ontstaan om duurzame alternatieven te ontwikkelen binnen de schelpdiersector. De afgelopen jaren zijn er goede resultaten behaald met experimentele duurzame schelpdierkweek in Zeeland. Duurzame kweek van tapijtschelpen in het Veerse Meer is hierbij veelbelovend gebleken. Ook is de Amerikaanse venusschelp een interessante soort met goede potenties gebleken. In onderhavig project beogen St. Zeeschelp, Meromar Zeeland, en de HZ University of Applied Sciences een totaalconcept te ontwikkelen voor de duurzame perceel gebonden kweek van tapijt- en venusschelpen dat als alternatief kan dienen voor de bestaande schelpdiervisserij en kweek. Hiertoe zullen de projectpartners al het benodigde onderzoek en ontwikkelwerk verrichten op alle verschillende fases van het kweek- en oogstproces; van de conditionering van ouderdieren tot de oogst en de verwerking van tapijt- en venusschelpen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.