Alternative Fuels for Fishing Vessels | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Alternative Fuels for Fishing Vessels

Doel:
Dit project onderzoekt de haalbaarheid van de techniek, veiligheid en rentabiliteit van het toepassen van aardgas als brandstof voor kleinere visserijschepen (tot 40 meter).

Korte omschrijving:
Op basis van de beschikbare gegevens over stand van de techniek worden de technische uitgangspunten voor dit onderzoek bepaald. Vervolgens wordt een business case onderzocht. Het resultaat van de technische uitgangspunten en de business case moet de bouwstenen aandragen voor een systeem ontwerp voor nieuwe visserijvaartuigen. Op basis hiervan kunnen conclusies worden getrokken over de economische haalbaarheid van LNG voor visserijschepen.

Aanleiding:
Er zijn verschillende uitdagingen die overwonnen moeten worden om varen op aardgas ook voor kleinere vaartuigen (kleiner dan 40 meter) aantrekkelijk te maken. De technologie is beschikbaar, maar het is nog een uitdaging om geïntegreerde technische oplossingen te bedenken die voldoen aan regelgeving en economisch aantrekkelijk zijn.

Resultaat:
Inzicht in de technische, logistieke en economische haalbaarheid van aardgas als transportbrandstof voor visserijvaartuigen en de bijbehorende LNG infrastructuur voor het laden en lossen van LNG.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.