Anne4Care | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Anne4Care

Avedan Welzijn is een professionele welzijnsorganisatie die zich inzet voor alle inwoners van Almelo. Binnen de welzijnsorganisatie richt Avedan Welzijn Team Ouderen zich op oudere inwoners met en zonder een migratieachtergrond.

Als gevolg van het Corona virus zijn de individuele begeleiding en de groepsactiviteiten face-to-face tijdens de lockdown niet mogelijk geweest en gedurende de maanden daarna in beperktere mate i.v.m. RIVM richtlijnen zoals bijvoorbeeld de groepsgrootte. Mensen zitten meer thuis, vereenzamen, ontwikkelen depressieve klachten, missen ondersteuning in hun dagstructuur, maken ruzie met hun mantelzorger. Avedan wil haar begeleiding en ondersteuning op afstand continueren door tablets met Anne4Care in te zetten bij 15 ouderen met een migratieachtergrond. Anne4Care biedt ondersteuning bij het behouden van dagstructuur, onderhouden van sociale contacten en uitvoeren van betekenisvolle dagactiviteiten. De interventie Anne4Care bestaat uit 3 elementen:

  1. de tablet met Anne4Care,
  2. ondersteuning door de helpdesk en
  3. de interactie met professionals en vrijwilligers van Avedan Welzijn Senioren en onderzoekers van de opleiding Verpleegkunde van hogeschool Saxion.

ad 1. De e-health toepassing Anne4Care is een bewezen, functionerend virtuele assistent, die op spraak reageert, praat, luistert en taken uitvoert. Anne4Care is gemakkelijk in gebruik, zowel voor de oudere als zijn/haar mantelzorgers of betrokken professionals. Anne biedt in deze aanvraag de functionaliteiten beeldbellen, spraakherkenning, medicatie herinnering en agendafunctie. De laatste functies zorgen voor meer dagstructuur op afstand. Tot slot onderscheidt Anne zich omdat ze naast Nederlands en Engels, ook Turks spreekt.

ad 2. De professionele helpdesk biedt uitleg en instructie kunnen gebruikers terecht bij deze helpdesk.

ad 3. Professionals en vrijwilligers van Avedan Welzijn Team Ouderen gaan gesprekken op afstand voeren en andere creatieve ideeën op afstand ontwikkelen. Dit doen zij in samenspraak met mantelzorgers, zorgprofessionals en onderzoekers van de hogeschool. Avedan zal bij implementatie leren van de ervaringen bij inzet van Anne4Care bij migrantenouderen in Almelo (IMEAN – SET COVID-19 ronde 1).

Ervaringen met Anne4Care in 15 gebruikssituaties worden (evenals bij project Almelo/IMEAN) door hogeschool Saxion gevolgd en vastgelegd. Het onderzoek zal op 3 niveaus (cliënt/oudere, welzijnsprofessional, welzijnsorganisatie) worden uitgevoerd en is kwalitatief en kwantitatief van aard. De uitkomsten worden gedeeld met verschillende potentiële nieuwe gebruikersgroepen (ouderen, mantelzorgers, professionals) en stakeholders (beslisser, gemeente, zorgverzekeraars). Deze kennis draagt bij aan het bevorderen van gebruik van technologie bij een tot op heden moeilijk bereikbare doelgroep.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.