Antimicrobiële sublimatiecoatings | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Antimicrobiële sublimatiecoatings

Ontwikkeling van een duurzame sublimatiecoating met een antimicrobiële werking, ofwel tegen bacteriën én virussen. Na toepassing zullen alle bacterie-en virusdeeltjes die in aanraking komen met de coating geëlimineerd worden. ELA Coatings heeft reeds successen geboekt met een antibacteriële coating, maar er bestaan te veel onzekerheden om tot de ontwikkeling van een antimicrobiële sublimatiecoating over te kunnen gaan. Deze studie behelst een technisch haalbaarheidsonderzoek naar de bestendigheid en houdbaarheid van de coating om zo tot een duurzame oplossing te komen. De economische haalbaarheden die onderzocht moeten worden betreffen een marktinventarisatie, bescherming van het intellectueel eigendom en de mogelijke consortiumpartners voor het opschalen van de technologie.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.