Artificial Intelligence Chrono Sunglasses | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Artificial Intelligence Chrono Sunglasses

De ziekte van Parkinson (PD) is een neurodegeneratieve aandoening. In 2019 waren er alleen al in Nederland naar schatting 56.800 mensen bij wie de huisarts de diagnose parkinson(isme) heeft gesteld. Geschat wordt dat wereldwijd 6,3 miljoen mensen lijden aan de ziekte van Parkinson. PD wordt gekenmerkt door het naast elkaar bestaan van motorische en niet-motorische symptomen. Slaap- en slaap/waakstoornissen behoren tot de meest veel voorkomende niet-motorische symptomen, die optreden bij tot 90% van de PD-patiënten. Steeds meer bewijs laat zien dat een van de oorzaken van slaap/waak stoornissen een verstoring van de biologische klok ofwel de suprachiasmatische kernen is. Deze slaapstoornissen verminderen de kwaliteit van leven en belemmeren het functioneren overdag. Daarom heeft FluxPlus in 2019 samen met de Universiteit van Nijmegen een haalbaarheidsonderzoek gedaan bij PD-patiënten en hierbij vastgesteld dat het stimuleren van het circadiane systeem bij PD-patiënten impact heeft op zowel motorische en niet-motorische symptomen. .Tot op heden blijft de efficiëntie van veel verschillende geïntroduceerde farmacologische en niet-farmacologische strategieën ten behoeve van het beheer van slaapproblemen bij PD beperkt. Slaapmedicatie heeft vaak bijwerkingen en werkt soms zelfs verergerend bij PD-symptomen. Daarom is er een grote behoefte aan de ontwikkeling en evaluatie van niet-farmacologische methoden om niet enkel alleen de slaap te beheren en verbeteren, maar om ook andere symptomen die gerelateerd zijn aan de verstoring van het circadiane ritme. Licht is het meest effectief voor het circadiane timingsysteem en aanvullende blootstelling aan extra licht overdag heeft gunstige effecten op de slaapkwaliteit en waakzaamheid. Een nadeel is dat lichttherapie niet altijd even prettig is voor de PD-patiënt. Het is een veilige behandelingsoptie, echter worden hier vaak lichtbakken of lichttherapieboxen voor gebruikt. Deze zijn onhandig en dwingen de patiënt om op één plaats te blijven gedurende ten minste 30 minuten..Om een veilige, efficiënte en prettige oplossing voor PD-patiënten te ontwikkelen richt het consortium zich binnen dit MIT R&D-samenwerkingsproject op de volgende doelstelling. ..“Het onderzoeken en ontwikkelen van een AI Chrono Sunglasses ten behoeve van patiënten met de ziekte van Parkinson, waardoor lichttherapie op maat voor elke PD-patiënt dichtbij komt, teneinde om de zelfredzaamheid en de kwaliteit van leven voor PD-patiënten aanzienlijk te verbeteren.”..De resultaten richten zich op:.• De ontwikkeling van een draagbare trendy en volledig verstelbare lichttherapie zonnebril, zodat deze geschikt en passend wordt voor 95% van de volwassen wereldbevolking. .• De te ontwikkelen bril wordt voorzien van elektrochroom glazen, waardoor het mogelijk wordt om met een simpele druk op de knop in de app de kleur van de glazen te veranderen tussen transparant en oranje en het licht in de bril in- en uit te schakelen. .• Het ontwikkelen van AI-techniek, waarbij het onderliggende platform aan de hand van grote hoeveelheden fysiologische data in combinatie met persoonlijke data en machinelearning de patiënt en de behandeling kan controleren en kan meten of deze aanslaat. .Het consortium binnen dit project bestaat uit penvoerder FluxPlus B.V., gevestigd te Tilburg. FluxPlus B.V. is opgericht door Toine Schoutens, directeur en onderzoeker, die sinds 25 jaar werkzaam is in de ontwikkeling, vormgeving en implementatie van dynamische verlichting en lichttherapie. Daarnaast beschikt FluxPlus over veel wetenschappelijke kennis en eigen peer-reviewed publicaties over licht en de specifieke eigenschappen van licht op de hersen. De samenwerkingspartner is Insydes Products Division B.V., gevestigd te Heesch. Insydes Products Division is een designhuis voor de ontwikkeling en implementatie van oplossingen op het gebied van klant specifieke elektronica, embedded software, in huis te ontwikkelen hardware, standaardproducten of een mix hiervan. .Het thema waar dit project direct aansluiting bij heeft, en wat tevens een focusthema vanuit Zuid-Nederland is, bedraagt het thema ‘Gezondheid en zorg’ en daarmee aan KIA 3 (Kennis- en Innovatieagenda 2020-2023 Gezondheid en Zorg). Het project draagt direct bij aan alle vier de missies. Hiermee draagt het project ook direct bij aan de hoofdmissie: ..“In 2040 leven alle Nederlanders tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid en zijn de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaal-economische groepen met 30% afgenomen.’’..

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.