Astmakompas: de weg naar betere astmazorg | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Astmakompas: de weg naar betere astmazorg

Astma is een veelvoorkomende chronische longziekte die hoge zorgkosten met zich mee brengt. In theorie is het met de huidige medicatie mogelijk om de ziekte onder controle te krijgen, en daarmee de kwaliteit van leven van patiënten te verhogen en de zorgkosten te beperken. Desondanks blijkt in de praktijk dat astma vaak slecht onder controle is. Veelal komt dit doordat de therapietrouw met 50% laag is, het instellen van de optimale therapie lang kan duren, en geleidelijke verslechtering vaak laat wordt ontdekt. In Nederland bedragen de kosten voor astmazorg circa 422 miljoen euro per jaar. De indirecte maatschappelijke kosten worden geschat op een veelvoud hiervan.
Met het eHealth platform Astmakompas beoogt SentoMed B.V. een oplossing te bieden voor volwassenen met astma. Het platform zal real-time gegevens verzamelen van patiënten, omgevingsfactoren en sensoren en door toepassing van kunstmatige intelligentie relaties leggen tussen uitlokkende factoren, therapie en ziekteverloop van individuele astmapatiënten. Hiermee kan een voorspelling van ziekteprogressie, gepersonaliseerde behandeling, zelfmanagement en monitoring op afstand in de chronische astmazorg worden gerealiseerd. Deze integrale en patiëntgerichte aanpak zal leiden tot minder ziekenhuisbezoeken, een verbeterde kwaliteit van leven voor de patiënt, en een verlaging van de zorgkosten.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.