Atoomlaagdepositie van protectiecoatings op nanopoeders in een wervelbedreactor ten behoeven van kathodematerialen voor Li-ionbatterijen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Atoomlaagdepositie van protectiecoatings op nanopoeders in een wervelbedreactor ten behoeven van kathodematerialen voor Li-ionbatterijen

Bij de ontwikkeling van batterijen gaat de aandacht vooral uit naar maximale opslagcapaciteit en naar een zo hoog mogelijk te leveren vermogen. Op het gebied van vermogensverbetering lijkt er in de nabije toekomst een belangrijke rol weggelegd voor nanopoeders. Echter in de huidige generatie Li-ionbatterijen, ondervinden de kathodes veel last van oplosdegradatie. Dit project richtte zich op het tegengaan van dit ongewenste oplossen van de kathodes. Hiertoe is het nanopoeder voorzien van een beschermende coating.

Aanleiding: aandacht in ontwikkeling batterij naar opslagcapaciteit
Bij de ontwikkeling van batterijen gaat de aandacht vooral uit naar maximale opslagcapaciteit en naar een zo hoog mogelijk te leveren vermogen. Op het gebied van vermogensverbetering lijkt er in de nabije toekomst een belangrijke rol weggelegd voor nanopoeders. Nanopoeders zijn poederdeeltjes in de grootte van 10 tot 100 nanometer ofwel op een rij gelegd zijn er honderdduizend tot een miljoen deeltjes in een centimeter.

Echter in de huidige generatie Li-ionbatterijen, ondervinden de kathodes veel last van oplosdegradatie. Helaas doet deze vorm van slijtage zich met name voor wanneer de kathodes zijn vervaardigd van economisch aantrekkelijke, hoogvoltaïsche materialen. Bij toepassing van nanopoeders zal dit verschijnsel zich alleen maar nadrukkelijker gaan manifesteren.

Project: tegengaan van oplossen kathodes
Dit project richtte zich op het tegengaan van dit ongewenste oplossen van de kathodes. Hiertoe is het nanopoeder voorzien van een beschermende coating. Deze coating was slechts enkele atoomlagen dik en is aangebracht in een wervelbedreactor. In deze reactor kon met behulp van atoomlaagdepositie zeer precies atoomlaag na atoomlaag worden gedeponeerd.

Resultaat: spanning verhogen met 20 procent
Uiteindelijk zou een poeder gebruikt worden in de batterij die de spanning verhoogde met ongeveer 20% ten opzichte van de huidige batterijen. Daarmee zou ook de elektrische opslagcapaciteit worden verhoogd.

Drie fasen
Het project was opgedeeld in een drietal fasen.
1. Eerst is het gedrag van een nanopoeder in een wervelbed bestudeerd alvorens deze met een coating werd voorzien. Parallel hieraan is een aanzienlijke hoeveelheid hoogvoltaïsch materiaal geproduceerd binnen een ander samenwerkingsproject, gefinancierd door de TUDelft en de EC.
2. In een tweede fase zou via gasfase depositie atoomlaag na atoomlaag de beschermende coating worden aangebracht.
3. De laatste fase betrof de karakterisering van de lagen en de bepaling van de kwaliteit van het materiaal met en zonder de beschermende coating.

Via een groot Europees "Network of Excellence" ALISTORE waar de TUDelft in participeert, zou gezocht kunnen worden naar potentiële gebruikers van de techniek.

Titel Atoomlaagdepositie van protectiecoatings op nanopoeders in een wervelbedreactor ten behoeven van kathodematerialen voor Li-ionbatterijen
Penvoerder Technische Universiteit Delft
Contactpersoon Erik M. Kelder
Adres Julianalaan 134, 2631 BL DELFT
Telefoonnummer 015 278 32 62
E-mail e.m.kelder@tudelft.nl
Website -
Partners -
Looptijd 1/1/2006 - 31/12/2006
EOS-regeling Nieuw Energie Onderzoek
Projectnummer NEO0400007376/0268-05-04-03-002


Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 21-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.