Autogeneratieve hoge druk biogas processen voor "groene energie" productie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Autogeneratieve hoge druk biogas processen voor "groene energie" productie

Bestaande vergistingsinstallaties voor biomassa produceren biogas dat nog moet worden gereinigd voordat het toepasbaar is. Dat is een kostbaar proces. In dit project is een technologie uitgewerkt waarbij vergisting plaatsvindt onder hoge druk

Aanleiding: winning biogas door anaërobe gisting
De laatste jaren wordt veel biogas gewonnen via het proces van anaërobe gisting. Dit levert een gas op met een relatief laag methaangehalte (55-65%) en een relatief hoog gehalte aan corrosieve gassen (zoals H2S) en waterdamp. Biogas moet dan ook altijd nog worden opgewerkt voor gebruik in gasmotoren, levering aan het aardgasnet en dergelijke. Hiervoor zijn relatief complexe en dus dure technologieën nodig die alleen rendabel zijn bij grote gasdebieten (> 100 m3 per uur).

Project: nieuwe technlogie voor omzetting van biomassa in biogas
Er is een nieuwe, hoogwaardiger technologie ontwikkeld voor de omzetting van biomassa in biogas: autogeneratieve hogedrukgisting. In dit proces bouwen de bacteriën die verantwoordelijk zijn voor de gisting zelf een hoge druk op (20-50 bar). Daarbij lossen ongewenste gassen op in een waterig milieu en zijn vervolgens goed af te scheiden. Mogelijk kunnen onder hoge druk ook andere, waardevollere stoffen worden geproduceerd dan methaan, als grondstof voor de chemische industrie. Tot slot kan het geproduceerde biogas eenvoudig in het gasnet worden geïnjecteerd, omdat het biogas al onder hoge druk staat.

In een NEO-project van het bedrijf Bareau, tegenwoordig Zagt Zelf BV, is het werkingsprincipe van autogeneratieve hogedrukgisting aangetoond. De sectie Milieutechnologie van Wageningen UR bestudeert het proces nader en werkt een technologie uit voor toepassing van het proces in een enkelvoudig reactorsysteem. Dit doet ze in samenwerking met de leerstoelgroepen Microbiologie en Milieubeleid van Wageningen UR. Partner in het project is Zagt Zelf BV.

Autogeneratieve hogedrukgisting
Het proces van autogeneratieve hogedrukgisting kan op kleine schaal worden uitgevoerd. Dit maakt de weg vrij voor benutting van biomassastromen die tot nu toe niet rendabel zijn te vergisten, zoals van kleinere rioolwaterdebieten, gescheiden ingezameld zwartwaterstromen en mogelijk ook het groenafval uit huishoudens.

Titel:

Autogeneratieve hoge druk biogas processen voor "groene energie" productie

Penvoerder:

Wageningen UR, Departement Agrotechnologie en Voedingswetenschappen

Contactpersoon:

de heer J.B. van Lier

Adres:

Postbus 8129, 6703 DD WAGENINGEN

Telefoonnummer:

0317 – 48 32 43

E-mail:

jules.vanlier@wur.nl

Website:

-

Partners:

Zagt Zelf BV (Bareau)

Looptijd:

1 juni 2008 – 1 juni 2012

EOS-regeling:

Lange Termijn

Projectnummer:

LT07047Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 21-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.