Automated Automaatje | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Automated Automaatje

In Nederland zijn steeds meer Automaatje initiatieven; Dit betreffen diensten voor minder mobiele mensen, waarbij welzijnsinstellingen in samenwerking met vrijwilligers helpen om mensen mobiel en actief te laten blijven. In twee jaar tijd maken reeds 78 van de 400 gemeenten in Nederland gebruik van deze dienst…..Helaas is er een trend op te merken in deze vorm van vrijwilligerswerk; de nut en noodzaak is hoog. Dit betekent dat de vrijwillige dienst vrijwel altijd overbelast is en niet optimaal functioneert. Overink Holding heeft onderzoek gedaan naar de planning en uitvoering van de werkzaamheden en heeft geconcludeerd dat er op een ineffectieve wijze te werk wordt gegaan. De huidige werkmethode leidt tot ontevredenheid, overbelasting en beperkt inzetcapaciteit. Gevolg is dat vrijwilligers de werkdruk niet aankunnen, overuren draaien om de ritplanningen voor elkaar te krijgen en vanwege de beperkte bereikbaarheid van de doelgroep (veelal offline) moeten er ontzettend veel telefoongesprekken gevoerd worden om reserveringen te bevestigen…..Binnen gemeente Enschede zijn er 70 vrijwillige chauffeurs die zich inzetten voor de dienst. Hiervoor zijn op dit moment 8 rit bemiddelaars nodig, die momenteel aangeven een klantenstop aan te houden i.v.m. de druk. Het proces is te inefficiënt. Binnen gemeente Winterswijk neemt het aantal ritjes nog steeds toe. Hier zijn momenteel 30 chauffeurs die gezamenlijk 157 deelnemers vervoeren (goed voor 1.150 ritten)….Hierom wenst Overink Holding een haalbaarheidsstudie uit te voeren, om een centraal registratie en plan systeem te ontwikkelen voor diverse welzijnsinstellingen, gemeenten en vrijwilligers, zodat deze op een zo effectief mogelijke wijze de doelgroep kunnen bedienen. ….De aanvrager verwacht in te kunnen spelen op de behoefte van een alsmaar groeiende doelgroep, waarbij schaalbaarheid niet langer invloed heeft op de werkdruk van vrijwilligers. (ook aantal snel groeiende gemeenten die er gebruik van maken)….Het haalbaarheidsproject van Overink Holding is noodzakelijk, omdat er nog te veel onduidelijk is over de (geautomatiseerde) communicatiemogelijkheden, gecombineerd met de klassieke en moderne media…..

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.