Axis – Knooppunt voor samenwerking, informatiedeling en veiligheid | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Axis – Knooppunt voor samenwerking, informatiedeling en veiligheid

Wereldwijd werken overheden aan nieuwe methoden om burgers te beschermen. Een crisis of een ramp, zoals een grieppandemie of terroristische aanslag, kan de maatschappij ontwrichten. Overstromingen of elektriciteitsuitval kunnen de nationale veiligheid in gevaar brengen. Op lokaal niveau zorgen inbraken en georganiseerde misdaad voor onaanvaardbare risico’s voor burgers en samenleving.

Om effectief op te kunnen treden in situaties die de veiligheid bedreigen is het noodzakelijk inzicht te hebben. Dat geldt voor respons op een acute dreigingssituatie, maar ook voor het treffen van preventieve maatregelen om toekomstige onveilige situaties te voorkomen.

Inzicht in situaties wordt verkregen door het verzamelen, combineren en analyseren van relevante informatie. En dat wordt steeds ingewikkelder:

  • Er zijn steeds meer gegevens beschikbaar, in allerlei formaten, binnen en buiten de organisatie. Social media wordt door iedereen gebruikt. Het Internet of Things, met slimme sensoren die gegevens uitwisselen, zorgt in de komende jaren voor een ongekende toename van gegevens. Video, foto’s, geluidsfragmenten, tv-uitzendingen, opgeslagen documenten: informatie is overal aanwezig.
  • Informatie wordt vaak niet gedeeld, zelfs niet binnen organisaties. Er zijn eilanden van informatie die niet gekoppeld kunnen worden. Door gebrek aan kennis, ontbrekende standaarden, onwil of processen die niet geoptimaliseerd zijn.
  • Voorzieningen worden niet goed gebruikt. Denk aan camera’s waarvan de beelden niet bekeken worden vanwege het gebrek aan personeel.

De technologie van HPE wordt wereldwijd ingezet om overheden en bedrijfsleven te helpen bij het verbeteren van inzicht in de veiligheidssituatie. De innovatieve big data technologie van HPE maakt het mogelijk een geïntegreerd beeld te vormen van alle beschikbare en relevante informatie, binnen en buiten de organisatie, onafhankelijk van formaat. Het combineren en analyseren van al deze gegevens zorgt voor actionable intelligence die direct kan worden ingezet.

HPE helpt organisaties bij het toepassen van big data technologie. Met de Data Discovery methode wordt aangetoond hoe waarde uit data gehaald kan worden, door het bepalen en prioriteren van analytische use cases, het identificeren van benodigde databronnen en het ontwikkelen en implementeren van hypotheses, onderzoeksvragen en modellen. Het samenwerkingsmodel van de methode zorgt voor kennisoverdracht naar de organisatie.

Axis

De aanpak en technologie van HPE zijn innovatief, en worden bij talloze organisaties toegepast. Voor het traject Versterking Bestuurlijke Informatiepositie Den Haag en Rijswijk zetten wij Axis in, gebaseerd op de Data Discovery methode en de big data technologie van HPE, geleverd vanaf een beveiligde HPE infrastructuur.

Axis helpt deelnemende gemeenten in het verkrijgen van inzicht in de veiligheidssituatie door het koppelen, analyseren en visualiseren van de toenemende hoeveelheid gegevens die binnen en buiten de gemeenten beschikbaar zijn. Het inzicht stelt de deelnemende gemeenten in staat op te treden in onveilige situaties, of preventieve maatregelen te treffen om toekomstige bedreigingen te voorkomen.

Essentieel onderdeel van de aanpak van HPE is het samenwerkingsmodel. Om medewerkers van Den Haag en Rijswijk inzicht te geven in aanpak en methodiek, is het team van Axis samengesteld uit een mix van experts van de gemeenten en HPE. De gemeenten leveren kennis van de gemeentelijke processen en gegevens, HPE brengt know how en ervaring op het gebied van Big Data technologie, methoden en technieken, en wereldwijde best practices voor Safe Cities in.

De inpassing van Axis in de aanpak van de gemeenten is afhankelijk van de use cases die worden uitgewerkt. Onderdeel van de Data Discovery methode is een impactanalyse op het in productie nemen van de analyseresultaten. De ervaring leert dat procesaanpassingen in de meeste gevallen noodzakelijk zijn: integratie van data-analyses in bedrijfsprocessen vergt een andere aanpak.

Het gehanteerde samenwerkingsmodel zorgt ervoor dat betrokken medewerkers van de gemeenten kennis opdoen van aanpak, methodiek en binnen Axis gehanteerde processen en technieken.

Economisch perspectief

Axis is toepasbaar op alle gemeentelijke beleidsgebieden. Naast andere projecten voor Safe Cities wordt de aanpak ingezet voor het verbeteren van meerdere aspecten van leefbaarheid, zoals onderwijs, gezondheidszorg en armoedebestrijding.

Andere gemeenten kunnen deelnemen aan de dienst, zodat eenmaal ontwikkelde use cases voor Den Haag en Rijswijk door andere gemeenten kunnen worden hergebruikt. Gemeenschappelijke databronnen kunnen opnieuw worden ingezet, en veiligheidsaspecten kunnen over de gemeentegrenzen heen worden uitgewerkt. Zo kan Axis een bijdrage leveren aan het verbeteren van samenwerking tussen gemeenten.

Contact

Arjan Borggreve – arjan.borggreve@hpe.com

Monique van Dalen - monique.van-dalen@hpe.com

 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.