The Bangladesh Project | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

The Bangladesh Project

De kwaliteit van het drinkwater in Bangladesh is slecht. Eén van de problemen is de vervuiling met arseen. Miljoenen mensen drinken dit vergiftigd water. Voltea heeft een techniek ontwikkeld om dit water effectief en efficiënt te zuiveren (de Flow Through Capacitator (FSC)). Het doel van dit pilotproject is de ontwikkeling van een goed en duurzaam werkend model voor lokale 'waterzuiveringsfabrieken' op basis van de FSC techniek van Voltea, gecombineerd met een haalbaar business model. Dit geheel moet aantrekkelijk zijn voor investeerders om de opschaling verder te financieren en voor partners om mee te werken aan verdere opschaling. Voor dit project is een samenwerkingsverband opgericht met partijen met diverse, elkaar aanvullende specialismen: Voltea heeft de techniek ontwikkeld, EMF is gespecialiseerd in het doorontwikkelen van technische oplossingen voor water en sanitatie in ontwikkelingslanden, ProPortion ondersteunt ondernemingen in het genereren van business modellen voor de BoP-markt, DAM is een Bengaalse NGO die water en sanitatieprogramma's implementeert en AKVO ondersteunt communicatie en kennisdeling. Het is een pilot project in technische zin en een demonstratie project om stakeholders te overtuigen een rol te spelen in het uitrollen van het concept. Het pilot project kent de volgende onderdelen: • bouwen en testen van eerst één installatie vlak bij de hoofdstad en daarna nog twee installaties op twee andere locaties in Bangladesh, ontwikkelen van handleidingen en financieel-economisch haalbaarheidsonderzoek, • lokaal marktonderzoek en ontwikkelen van geschikte businessmodellen, • binden van partners voor opschaling o.a. door bijeenkomsten met stakeholders. Zie ook www.sujol.com.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.