BaseNet Advocatuur International (BAI) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

BaseNet Advocatuur International (BAI)

BaseNet Internet Projects ontwikkelt en exploiteert een ERP applicatielandschap (SaaS) voor de advocatuur. In Nederland is men met meer dan 1100 advocatenkantoren als klant marktleider op dit vakgebied. ..Binnen het kader van het Haalbaarheidsonderzoek BaseNet Advocatuur Internationaal (BAI) wil men inzicht krijgen of het technisch en economisch haalbaar is om het op de Nederlandse marktgerichte ERP platform als basis te laten dienen voor een platform dat binnen de EU kan worden ingezet…Het haalbaarheidsonderzoek sluit naadloos aan de doelstellingen van de topsector HTSM-ICT, en met name op de thema’s:..- CyberSecurity: Voor een verbonden wereld (in de filosofie van BaseNet is standaardisatie en interoperabiliteit van systemen cruciaal) is het zorgvuldig omgaan met data van cruciaal belang. Omdat BaseNet als sinds 2000 ERP in een ASP/SaaS model aanbiedt is security in alle aspecten van de ontwikkeling van software, datastructuren en big data architectuur een integraal onderdeel van het proces;..- Big data is één van de cores van het ERP platform. In de ERP architectuur wordt data opgedeeld in segmenten, welke zowel binnen kantoren als binnen vakgebied kunnen worden bewerkt met complexe (deels zelf ontwikkelde) analysers en kunstmatig intelligente ondersteunende tools voor advocaten,..- Artificiële intelligente; binnen het kader van dit project wordt een artificieel intelligent algoritme ontwikkeld dat juristen binnen Europa de mogelijkheid moet bieden om van elk document dat ze onder handen hebben, vergelijkbare documenten te kunnen zoeken…..In Nederland is BaseNet een gevestigde partij. Zowel op het gebied van zelf ontwikkelde technologie als binnen het juridische domein heeft men een gedegen fundament opgebouwd…Met de internationalisering van het juridische domein (kantoren internationaliseren; procedures zijn land-overschrijdend), ligt het voor de hand om ook het BaseNet Advocatuur platform technisch en functioneel uit te breiden naar meer talen, meer landen, meer juridische ecosystemen…..Op voorhand is het echter onzeker of BaseNet Advocatuur technisch gezien makkelijk kan worden ontwikkeld ten behoeve van internationale toepassing. De verschillen zijn groter dan het in het eerste gezicht lijkt; semantiek, structuren en culturele verschillen hebben moeilijk op voorhand in te schatten invloed op de user interfacing van het platform. Daarnaast bestaan er internationaal grote technische verschillen in koppelingen met juridische data en metadata systemen, rechtbanken, financiële instellingen en andere infrastructuur. ..Tenslotte is het op voorhand lastig in te schatten hoe structuren van handelingen en privacy aspecten moeten worden vertaald naar bestaande of nog te ontwikkelen BaseNet componenten.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.