Beeldschermzorg – Huisartsenpraktijk te Rotterdam (3) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Beeldschermzorg – Huisartsenpraktijk te Rotterdam (3)

Met het project “Beeldschermzorg” wil de huisartsenpraktijk een goede stap maken om digitaal behandelen (beeldbellen, e-consulten en e-health modules) duurzaam te implementeren in haar organisatie.

Hiermee beoogt de huisartsenpraktijk de best mogelijke zorg te blijven bieden, met toegankelijke zorg voor alle patiënten, en met middelen die toegankelijk zijn voor alle patiënten en zorgprofessionals van de organisatie, zowel op locatie als thuis. Hiermee kan de zorgprofessional op een flexibele manier werken: zoveel mogelijk digitaal, en wanneer dat nodig is face-to-face. De patiënt kan vanuit huis zijn/haar behandeling voortzetten en krijgt meer zelfregie en invloed op zijn/haar herstelproces.

Met dit projectplan wil de huisartsenpraktijk de bestaande knelpunten met betrekking tot het digitaal behandelen oplossen: naast tijd en geld zijn er te weinig middelen (laptops, tablets) om de zorgprofessionals en de patiënten te helpen digitaal behandelen vorm te geven. Met de inzet van Therapieland kan beeldschermzorg binnen de organisatie worden vormgegeven. Met deze e-health toepassingen wil men minimaal 950 patiënten (25%) bereiken.

Een projectmanager zal het gehele projectplan vormgeven, evalueren en bewaken. Door de zorgprofessionals goed te trainen wordt hun deskundigheid en hun werkplezier vergroot.

Door de e-health toepassingen van Therapieland als vast onderdeel op te nemen in het primaire proces en de ondersteunende processen, krijgt het een vaste plaats in het kwaliteitsmanagementsysteem en is hiermee de duurzame implementatie van digitaal behandelen geborgd.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.