Beeldschermzorg Amstelring | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Beeldschermzorg Amstelring

Amstelring wijkzorg levert zorg aan ongeveer 1.500 cliënten. Werkgebied: regio Amstelland, Amsterdam en Haarlemmermeer. Amstelring zet zich in om ouderen te ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen.

Een steeds krapper wordende arbeidsmarkt en een groeiend aantal kwetsbare ouderen stelt Amstelring voor een grote uitdaging, waarop moet worden geanticipeerd. Met haar medewerkers, cliënten, bewoners en hun naasten, zet Amstelring graag haar schouders onder deze uitdaging. Wil Amstelring relevant blijven, dan moet het zich blijven ontwikkelen, anders kijken en anders doen.

De vergrijzing, de groeiende vraag naar (complexere) zorg en tegelijkertijd de toenemende krapte op de arbeidsmarkt, vraagt om een andere manier van zorg organiseren. Door het inzetten van beeldzorg kan de kwaliteit van de dienstverlening worden verbeterd en de zorgcapaciteit worden vergroot. Voor de cliënt betekent dit dat het aantal digitale contactmomenten kan worden verhoogd, waardoor eenzaamheid en daarmee zorgverzwaring kan worden voorkomen (preventie).
Doordat een gedeelte van de zorgmomenten digitaal wordt geleverd, wordt bespaard op zorg en reistijd, en kunnen meer mensen worden helpen.

Kijkend naar de komende drie jaar, heeft Amstelring de volgende doelstellingen:

  • Aan het eind van 2023 maken 75 cliënten (5%) gebruik van beeldzorg met Compaan. Dit levert een capaciteitsvergroting van 4.200 uur per jaar op. Hiertoe wordt een centraal digitaal team opgezet, waaruit geplande (en ongeplande) digitale routes worden verzorgd.
  • Aan het eind van 2024 maken 150 cliënten (10%) van de cliënten, gebruik van de Compaan. Dit levert een capaciteitsvergroting van 8.400 uur per jaar op.
  • Aan het eind van 2025 maken 300 cliënten (20%) van de cliënten, gebruik van de Compaan. Dit levert een capaciteitsvergroting van 16.800 uur per jaar op.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.