Beeldschermzorg Parnassia Noord-Holland | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Beeldschermzorg Parnassia Noord-Holland

Dit project wordt gerealiseerd door Zorgorganisatie Parnassia Noord Holland Volwassenenpsychiatrie en Ouderen psychiatrie . Het betreft de inzet van beeldschermzorg/videobellen en online modules van leveranciers Zoom, Microsoft en NiceDay voor individuele psychische zorg en groepssessies in de Basis GGZ en specialistische GGZ aan (jong)volwassenen, ouderen en patiënten met autisme. Parnassia Noord Holland volwassenenpsychiatrie en ouderen psychiatrie wil met de inzet van beeldschermzorg, onder meer de continuïteit van de individuele Basis GGZ en specialistische GGZ behandelingen en de groepsbehandelingen voor (jong)volwassenen en ouderen en patiënten met autisme met psychische problematiek kunnen borgen, nu en in de toekomst. Hiertoe wordt het thuis werken van behandelaren gestimuleerd en gefaciliteerd. Het streven is om 20% van de behandelingen vanuit huis uit te gaan voeren. De behandelaren kunnen vanuit huis videobellen via Zoom, MS Teams en online behandelen via de app NiceDay. Doel van deze inzet omvat: - Continuïteit van de behandeling bieden. - Meer flexibiliteit en keuzemogelijkheden om de behandeling vorm te geven. - Mantelzorgers maximaal ondersteunen in hun taak als mantelzorger. - Patiënten sociaal ondersteuning bieden ter voorkoming van een sociaal isolement. - Triage op afstand mogelijk maken voor planbare en onplanbare zorgmomenten. Om snel tot resultaat te komen is het project opgedeeld in twee fasen, die parallel aan elkaar worden uitgevoerd. In de implementatie- en opschalingsfase is aandacht voor instructies en toelichting op de impact van de online manier van behandelen voor zowel behandelaren als patiënten. De behandelaren die met NiceDay gaan werken krijgen een trainingsprogramma bestaande uit instructievideo’s, webinars, een professionele community, en online trainingen over verschillende thema’s (denk aan bijvoorbeeld online EMDR). Daarbij wordt eveneens stilgestaan bij de functionaliteiten van de software, en in welke situaties deze het beste gebruikt kunnen worden. Behandelaren die met Zoom en MS Teams gaan werken ontvangen een training. Van hen wordt verwacht dat zij de opgedane kennis weer aan collega’s doorgeven (train de trainer).

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.