Beleefboerderij Schalkwijk | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Beleefboerderij Schalkwijk

De maatschap Hogendoorn – De Groot gaat met het project Beleefboerderij Schalkwijk een innovatief stalsysteem ontwikkelen dat door een grote groep consumenten (burgers/ jonge gezinnen) uit omliggende (Vinex)dorpen/ steden als Houten, Nieuwegein en Utrecht wordt gezien. 

De beleving van deze boerderij is een essentieel onderdeel van het plan. Daar passen dubbeldoel koeien met een bescheiden melkproductie erg goed bij. Ook het natuurinclusieve karakter is daarbij van essentiële waarde.

Met dit stalconcept wordt de mineralenkringloop op het bedrijf zoveel mogelijk gesloten. De basis is voor de kringloop is de bodem. Een gezonde bodem begint met een gezond bodemleven. Door gericht te bemesten met verbeterde ruwe mest in het najaar en stikstofrijke gier (urine) in het groeiseizoen wordt het bodemleven optimaal bediend. Dit zorgt voor biodiversiteit in en op de bodem (bodemleven, weidevogels, kruiden).

Het stalsysteem en de mestbehandeling is erop gericht de benodigde meststoffen te kunnen genereren. Daartoe wordt feces en urine aan de bron gescheiden: urine wordt snel afgevoerd naar een afgesloten gierkelder, de feces met daarbij ruim stro uit hellende ligplaats wordt afzonderlijk elke 1-1,5 uur uit de stal afgevoerd. De verschillende innovaties worden ontwikkeld, onderzocht en bijgesteld. De resultaten van dit onderzoek moeten leiden tot een definitief totaalconcept dat in fase 2 officieel wordt bemeten.

In dit project worden door samenwerkingspartners innovatieve technieken en technologieën ontwikkeld die bijdragen aan de doelstellingen van deze Sbv Regeling.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.