Beter leefklimaat varkens door innovatieve klimaattechnieken | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Beter leefklimaat varkens door innovatieve klimaattechnieken

Gangbare technieken voor klimaatbeheersing in (varkens)stallen bestaan uit verwarmingssystemen, veelal vloerverwarming, en luchtbehandeling of ventilatie. De systemen bieden geen mogelijkheden om de stallen in de zomer te kunnen koelen. Met het Geo Balance Concept van Inno+ werd varkensbedrijf Elshof - Huibert op de nieuwe locatie de stallen niet alleen verwarmd, maar ook gekoeld. Zonder extra energiekosten.

Aanleiding: dierenwelzijn in stal
Door een beter leefklimaat in de stal is het dierenwelzijn aanzienlijk verbeterd. Dat heeft positieve gevolgen voor de groeisnelheid, het medicijngebruik en ziekte. De omstandigheden zijn optimaal als er een goede temperatuur en relatieve luchtvochtigheid heersen, in combinatie met lage gasconcentraties en afwezigheid van tocht. Om dit te realiseren en vocht, warmte en gassen af te voeren, wordt er in stallen geventileerd. Wanneer het buiten koud is, wordt er aanvullend verwarmd. Om ook in de zomerperiode de comfortsituatie te handhaven, is koeling gewenst. Maar het toepassen van een gangbare installatie, zoals airconditioning of een koelmachine, is in stallen economisch en energetisch niet haalbaar.

Project: Geo Balance Concept
Het Geo Balance Concept van Inno+ maakt gebruik van bodemenergie om binnenkomende lucht in gebouwen in de winter voor te verwarmen en in de zomerperiode te koelen. Het systeem bevat horizontale warmtewisselaars in de bodem die zijn gekoppeld aan lucht/waterwisselaars in de gevels van de stallen. Door het water in een gesloten systeem van slangen in het grondwater rond te pompen, wordt er energie overgedragen naar of van de bodem. Die heeft een redelijk constante temperatuur van circa 12°C. Het rondgepompte water wordt naar een warmtewisselaar gebracht die in de luchtinlaat staat. Op deze manier kan de lucht in de winterperiode opgewarmd worden van -10°C naar +8°C en in de zomerperiode gekoeld worden van 28°C naar 18°C. Bovendien kan de lucht in de zomerperiode ook ontvochtigd worden.

Winst: zeer laag elektrisch energieverbruik
Het geïntegreerde systeem voor verwarming, koeling en ventilatie heeft een zeer laag elektrisch energieverbruik. Daardoor zijn de stookkosten voor het verwarmen van de stallen volledig uitgespaard. Bovendien kan het systeem zonder extra energiekosten de stallen in de zomer koelen.

Twee nieuwe stallen
Maatschap Elshof - Huibert, een varkensbedrijf in Marum (Groningen) dat binnen de bebouwde kom geen uitbreidingsmogelijkheden had, realiseerde buiten de bebouwde kom twee nieuwe stallen: een vleesvarkensstal en een zeugenstal. Voor de nieuwbouw is gezocht naar een energie-efficiënt systeem dat zowel kan verwarmen als koelen zonder verhoging van de energielasten. Het bedrijf verwachtte met het gebruik van het Geo Balance Concept ruim 44.000 m3 aardgas per jaar te besparen op de verwarming van de stallen.

De demonstratie van dit systeem in de praktijk bij Elshof - Huibert moest leiden tot toepassing op grotere schaal. Er is meer inzicht ontstaan in de energiebesparing en in de gevolgen voor het dierenwelzijn. Na de installatie zijn er in Marum open dagen op dit demonstratieproject georganiseerd.

Titel Beter leefklimaat varkens door innovatieve klimaattechnieken
Penvoerder Mts Elshof - Huibert
Contactpersoon De heer D. van de Woestijne
Adres Postbus 225, 7730 AE Ommen
Telefoonnummer 0529 - 46 52 55
E-mail d.vandewoestijne@subvention.nl
Website -
Partners -
Looptijd 27 december 2005 - 1 februari 2007
EOS-regeling Demonstratie
Projectnummer DEMO04009


Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 21-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.