Beter voorbereid naar de huisarts | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Beter voorbereid naar de huisarts

Ruim 14 jaar is met een grote groep medici (huisartsen en medisch specialisten) die die deze denkwijze ondersteunden gewerkt om alle relevante symptomen te verzamelt die een mens kan krijgen die weer in relatie tot elkaar leiden tot elk ziektebeeld. Op dit moment zijn vrijwel alle ziektebeelden die beschreven zijn in de ICD10 reeks (10e herziening van de Internationale Statistische Classificatie van Ziekten en gerelateerde gezondheidsproblemen door de WHO (World Health Organization) uitgewerkt in symptomen. Beginnend met de eerste symptomen tot de laatste symptomen in elk stadium van een ziekte…..Deze symptomen dienen slim in een database te worden opgenomen zodat door het vergelijken van alle ingevoerde combinaties van symptomen per lichaamsdeel worden vergeleken met wetenschappelijk beschreven ziektebeelden. Stelt de arts na aanvullend beantwoorde vragen een juiste diagnose en ontvangt deze van het op te zetten systeem per ziektebeeld een leidraad voor een passende keuze en behandeling waaronder (niet-)medicamenteuze adviezen. Gebaseerd op de binnen de medische beroepsgroep geldende (landelijke) standaarden. De inhoud van de database dient gebaseerd te zijn op 'evidence' (EBP). Dat wil zeggen dat via gedegen literatuuronderzoek is gestreefd naar een stevige wetenschappelijke onderbouwing van de ziekteleer…..De ontwikkeling is gestart vanuit de behoefte van de gebruiker/patiënt waardoor deze zich beter begrepen voelt. De arts kan hierdoor de juiste diagnose beter stellen en snel de juiste behandeling starten tegen aanzienlijk lagere kosten dan tot op heden mogelijk is…..Doordat de patiënt zelf zijn ziekteverschijnselen op een gestandaardiseerde wijze kan duiden aan een arts krijgt de arts de zorgvraag in beeld voordat hij/zij tunnelvisie kan ontwikkelen gebaseerd op de eerste hypothese. Uitsluitend de arts ziet in het afgeschermde gedeelte in het systeem de aangegeven symptomen vergeleken met alle ziektebeelden. De arts kan vervolgens de patiënt uitvragen op de ontbrekende ziekteverschijnselen om tot de beste diagnose te komen voor dat moment. Het gehele systeem beoogt hiermee (veel) sneller dan tot op heden mogelijk was, te komen tot de juiste behandeling met gezondheidswinst en besparingen tot gevolg…..De symptomen in de database zijn allen vertaald in inmiddels 22 verschillende meest voorkomende wereldtalen. Dit biedt de mogelijkheid ook anderstalige patiënten hun symptomen in hun eigen moedertaal te laten beschrijven om weer direct vertaald te worden in de taal van de dienstdoende arts.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.