Bio-Hydrogen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Bio-Hydrogen

In dit werkpakket onderzoekt en valideert BEN twee scheidingstechnieken Pressure Swing Adsorption (LindeGas) en Palladium Membraan (ECN). Beide zullen technisch en economisch worden geëvalueerd om de uiteindelijke systeemconfiguratie te bepalen. De doelstelling is het vaststellen van de waterstofproductie met een streefwaarde van 47 KG waterstof / uur op 15 bar met 99,999% zuiverheid. Na het bepalen van een theoretisch model per techniek zal op labschaal een kleine hoeveelheid syngas worden onderzocht. Op basis van de technische en economische haalbaarheid zal de preferente techniek in het vervolgtraject verder worden getest in een pilotconfiguratie op 20% van de beoogde capaciteit. Hiertoe zullen tevens stresstesten worden uitgevoerd. Uiteindelijk beoogt BEN de opening van de eerste commerciële groene watersotfinstallatie van Nederland.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.