Bio-Oil upgrading by reactive distillation using alcohol and a solid acid catalyst | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Bio-Oil upgrading by reactive distillation using alcohol and a solid acid catalyst

De ontwikkeling van alternatieve transportbrandstoffen heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. Bio-olie neemt hierin een prominente plaats in. Het productieproces waarin de olie wordt opgewerkt tot hoogrenderende brandstof, was nog niet volledig geoptimaliseerd. Verbetering van onder andere de stabiliteit, verbrandingswaarde en zuurgraad waren hierbij de beoogde doelen.

Project: verbetering van bio-olie als brandstof
In dit procédé, reageert de bio-olie met een hoogkokende alcohol. De zuurgekatalyseerde reacties die plaatsvinden in de bio-olie zijn voornamelijk esterificatie en acetalisatie. In deze evenwichtsreacties wordt water gevormd. Door de reactie uit te voeren onder vacuüm, is het mogelijk om bij een verlaagde temperatuur het gevormde water af te scheiden van het reactiemengsel. Hierdoor verschuift het evenwicht van de genoemde reacties naar de reactieproducten. De combinatie van reactie en waterafscheiding in en stap, vereenvoudigt het upgrade proces aanzienlijk.

De focus van het project lag op:
  • het leveren van ‘proof of principle’ van het RDA-concept (onder laboratoriumomstandigheden, en met gebruikmaking van minerale zuren en alcoholen met een hoog kookpunt);
  • het optimaliseren van de procesomstandigheden voor wat betreft zuurconcentratie, temperatuur, druk, alcoholsoort en alcoholconcentratie;
  • de ontwikkeling van een heterogene zure katalysator met een hoge mate van activiteit, stabiliteit en herbruikbaarheid;
  • het analyseren en testen (in motoren) van de geproduceerde bio-olie;
  • het onderzoeken van de mogelijkheden voor grootschalige productie;
  • het opzetten van een techno-economische studie die zich onder meer richt op de reactorkeuze en de procesinrichting.
In het project is veel aandacht uitgegaan naar de ontwikkeling van een vaste katalysator die een continue productie mogelijk kan maken. Vooral zogenaamde ‘moleculaire zeven’ lijken hiervoor bij uitstek geschikt. Zowel in de handel verkrijgbare zeolieten, als nieuw ontwikkelde materialen zijn onderzocht op hun bruikbaarheid in het RDA-proces.

Titel Bio-Oil upgrading by reactive distillation using alcohol and a solid acid catalyst
Penvoerder Rijksuniversiteit Groningen
Contactpersoon Dr. Ignacio Melian Cabrera
Adres Nijeborgh 4, 9747 AG GRONINGEN
Telefoonnummer 050-363 42 67
E-mail i.v.meilian.cabrera@rug.nl
Website www.rug.nl
Partners -
Looptijd 1/4/2006-1/4/2007
EOS-regeling Nieuw Energie Onderzoek
Projectnummer NEO400008493/0268-05-04-04-002


Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 21-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.