Biogasreiniging met waterijzer | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Biogasreiniging met waterijzer

Waterijzer is een slib bestaande uit ijzeroxide/-hydroxide en is een restproduct van de drinkwaterzuivering. Reststoffenunie neemt dit in van de waterbedrijven en zorgt voor de afzet. Van de 50 kton geproduceerd vloeibaar waterijzer in 2013 is 32 kton afgezet bij biogas-energiecentrales en circa 15 kton bij RWZI’s. Een belangrijk deel van de 27 kton (2013) steekvast waterijzer wordt gebruikt in de biogasmarkt en deze vraag stijgt snel. Als granulaire waterijzerkorrels ingezet kunnen worden als filtermateriaal bij de gas- of luchtreiniging, kan H2S in de gasfase worden gebonden en verminderen de corrosieve eigenschappen van het biogas. Er hoeft dan geen overdosering van (water)ijzer in de vergisting meer plaats te vinden; alleen het voor de gasfase relevante deel van het sulfide hoeft te worden gebonden. Ook blijft fosfaat hierdoor in het digestaat beschikbaar voor terugwinning en ook het granulair ijzeroxide is terug winbaar.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.