BIOGAST | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

BIOGAST

De consument kon enkel groene stroom afnemen van het net. Groen gas bestond nog niet. Daar heeft dit project verandering in gebracht. Bij een rioolwater¬zuiveringsinstallatie in Beverwijk heeft men het biogas dat vrijkomt bij de slibvergisting opgewerkt tot aardgaskwaliteit. Vervolgens zou het duurzame aardgas via het aardgasnet aan de consument worden geleverd. De technologie voor dit opwerken was getiteld BioGast.

Aanleiding: productie van duurzaam of fossiel gas
Bij veel rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt het vrijkomende zuiveringsslib vergist. Hierbij ontstaat biogas. Vaak wordt dit gebruikt voor de productie van elektriciteit en warmte door een gasmotor. Een andere optie is het “opwerken” van het gas tot aardgaskwaliteit. Dan ontstaat Pseudo Natural Gas, oftewel PNG. Dit duurzame gas kan in het landelijke aardgasnet worden gepompt en uiteindelijk worden verkocht voor huishoudelijk gebruik. De parallel met groene elektriciteit is duidelijk: de consument kan in de toekomst kiezen voor duurzaam of fossiel gas.

Project: BioGast, opwerking van biogas tot aardgaskwaliteit
Voor het opwerken van biogas tot aardgaskwaliteit heeft Virage Milieu & Management een concept ontwikkeld: BioGast. Onder leiding van dit bureau heeft een conglomeraat van bedrijven hiermee voor het eerst ervaring opgedaan in de praktijk.

Doel: biogas uit zuiveringssilb efficiënt en rendabel om te zetten in PNG
Het project moest aantonen dat het biogas uit zuiveringsslib efficiënt en rendabel is om te zetten in PNG en als duurzaam gas is te verkopen aan de consument. In principe zou de technologie geschikt zijn voor elke slibvergistingsinstallatie, zowel in Nederland als daarbuiten.

Partners
Een van de partners was het Afvalwaterketenbedrijf (AWKB), onderdeel van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. AWKB is eigenaar van de slibvergister bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Beverwijk, waar het demonstratieproject plaatsvond. Ook is Eneco Energie Retail bij het project betrokken. Dit bedrijf verkoopt het duurzame aardgas aan de consument.

Titel BIOGAST
Penvoerder BioGast Exploitatie Beverwijk BV
Contactpersoon Dhr. Ir. M.C. Bouwer
Adres Korte Spaarne 31, 2011 AJ Haarlem
Telefoonnummer 023 – 545 02 20
E-mail bouwer@belmont.nl
Website www.biogast.nl
Partners Afvalwaterketenbedrijf van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Eneco Energie Retail BV
Looptijd juli 2005 – mei 2006
EOS-regeling DEMO Biomassa
Projectnummer DEMO01024


Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 21-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.