Biomass gasification and gas cleaning | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Biomass gasification and gas cleaning

Vergassing van biomassa moet een grote rol gaan spelen in de Nederlandse energievoorziening. Onderzoek en ontwikkeling daarvoor vond plaats binnen dit programma, met de nadruk op technologieën voor vergassing en technologieën voor koeling, reiniging en conditionering van gassen. Het consortium bestond uit ECN, de drie technische universiteiten Delft, Twente en Eindhoven, en BTG Biomass Technology Group.

Aanleiding: biomassa naar 30 procent totale energiegebruik
Volgens de Energietransitie moet biomassa in 2040 voorzien in 30 procent van het totale energieverbruik in Nederland. Vergassing wordt gezien als één van de belangrijkste conversietechnieken, vanwege het brede scala aan producten.

Project: vergassing van biomassa, gasreiniging en –conditionering
In Nederland vindt intensief onderzoek plaats naar de vergassing van biomassa. Er wordt vooral gekeken naar grootschalige toepassing, omdat het overgrote deel van de biomassa via een beperkt aantal havens zal worden geïmporteerd en bij voorkeur direct daar zal worden verwerkt. Er is voor dit programma gekozen voor twee routes: de productie van SNG (aardgasvervangers) via indirecte vergassing en zelfvergassing, en de productie van het halffabrikaat syngas via entrained flow vergassing. Syngas kan worden verwerkt tot transportbrandstoffen, waterstof en grondstoffen voor de industrie. Via beide routes worden ook elektriciteit en warmte geproduceerd.

Resultaat: ontwikkeling nieuwe technologieën met hoge rendement voor SNG
Het einddoel van het programma is de ontwikkeling van technologieën voor de productie van SNG met een rendement van 70 tot 75 procent, syngas met een rendement van 80 procent, en elektriciteit met een rendement van 50 procent. Er vindt ook onderzoek en ontwikkeling plaats op het gebied van gaskoeling, gasreiniging en gasconditionering.

Deze periode is onder meer verder gewerkt aan drie alternatieve technologieën voor de productie van syngas: pyrolyse, katalytische vergassing van bio-olie, en katalytische hervorming. De verkregen inzichten op alle gebieden hebben geresulteerd in een aantal wetenschappelijke artikelen.

Dit project is een voortzetting van LT8007.

Titel:

Biomass gasification and gas cleaning

Penvoerder:

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)

Contactpersoon:

De heer A. van der Drift

Adres:

Postbus 1, 1755 ZG PETTEN

Telefoonnummer:

0224 - 56 45 15

E-mail:

vanderdrift@ecn.nl

Website:

www.ecn.nl/bkm

Partner:

Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Twente, Technische Universiteit Delft en BTG Biomass Technology Group BV

Looptijd:

1 april 2009 - 31 maart 2010

EOS-regeling:

Lange Termijn / ECN-consortia

Projectnummer:

LT08007


Eindrapport: http://www.rvo.nl/sites/default/files/rvo_website_content/EOS/EOSLT08007...

Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 17-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.