Biomedische Materialen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Biomedische Materialen

Biomedische Materialen vormen voor steeds meer bedrijven een essentieel onderdeel in hun productontwikkeling. Het Biotech Systems Platform in samenwerking met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) stimuleert in dit project actief technologisch innovatieve ontwikkelingen, samenwerking en clustervorming. Het project ‘Biomedische Materialen‘ combineert kennis en kunde van bedrijven en kennisinstellingen actief in bio-life-tech en de high-tech om productinnovaties te realiseren. Uit praktijkervaring van ondernemers uit voorgaande projecten die het Biotech Systems Platform heeft uitgevoerd, en uit overleg met o.a. regionale ontwikkelmaatschappijen, Brainport Development, Mikrocentrum en de Universiteiten blijkt dat het raakvlak tussen bedrijven die in deze branches actief zijn, groot is. De branche overschrijdende samenwerking en de collectieve projectmatige aanpak maken het mogelijk op een snelle en effectieve manier biomedische materiaal vraagstukken op te pakken en hier oplossingen voor te ontwikkelen. In nauwe samenwerking tussen de partners in dit project worden versneld innovaties gerealiseerd waarvoor bij de bedrijven op individuele basis onvoldoende slagkracht bestaat. De gecombineerde aanpak versterkt met de door het Biotech Systems Platform gefaciliteerde kennisdeling leidt tot innovatieve oplossingen, die resulteren in economisch voordeel voor de deelnemers en door betere procesbeheersing ook in de keten tot aanzienlijke besparingen. De innovaties in het project ‘Biomedische Materialen‘ hebben onder andere betrekking op bioresorbable implantaten, organ-on-a-chip technologie, biomedische materialen in medische applicaties en instrumenten, alsook geautomatiseerde weefselbewerking en –sterilisatie. Met deelnemers en supports uit de gehele lijn Maastricht, Eindhoven, Oss/Nijmegen, wordt met het project belangrijke stap gezet naar verder clustervorming en versterking van deze multidisciplinaire sector.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.