BioSubstraat | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

BioSubstraat

Doel:
Dit project focust op de verlenging van de levensduur van plantaardige vezel, inclusief de productmatige en teeltkundige consequenties:
1. Technologisch: hoe kunnen we de levensduur van de plantaardige vezel verlengen; BioSubstraat is bij gebruik vochtig en zal gauw aangepakt worden door schimmels en bacteriën. Dat moet ca. 9 maanden worden tegengehouden of voldoende geremd, waardoor structuur en functionaliteit van het BioSubstraat gedurende deze periode op peil blijven.
2. De oplossingen uit punt-1 dienen naar prototypen van substraat worden opgeschaald met behoud van de essentiële specificaties, en
3. Dienen op een aantal hoofdcriteria in de professionele tuinbouw getoetst te worden


Korte omschrijving:
1. We gaan proberen de plantaardige vezels BioBased te coaten zodat deze in ieder geval tijdelijk moeilijk toegankelijk zijn voor bacteriën en schimmels
2. We gaan de plantaardige vezels vermengen met BioBased sanipolymeren zodat de ontwikkeling van bacteriën en schimmels onderdrukt wordt
3. We gaan chitosan afkomstig van garnalenschalen, wellicht verrijkt met een peptide gemaakt uit aardappelloof vermengen met de plantaardige vezels om de activiteit van schimmels en bacteriën te onderdrukken
4. De beste oplossing gaan we toepassen op echte prototypes van het BioSubstraat om te bekijken of producteigenschap veranderd zijn en zo ja wat te doen
5. Als één of meerdere oplossingen een substraat opleveren met de juiste specs, dan gaan we dat testen onder professionele glastuinbouw omstandigheden

Het project wordt geleid door CropEye, dat ook verantwoordelijk is voor de inbreng van substraat- en binderkennis en de benodigde microbiologische analyses, voorts brengt Hempflax de wereld binnen van verwerking en opwerking van plantaardige vezels, Living Foods is verantwoordelijk voor de inbreng van de glastuinbouw expertise, Telson is verantwoordelijk voor het opwerken van en het

Aanleiding:
Een viertal MKB-bedrijven (Hempflax, Telson, Parx Plastics, Living Foods), vormen samen met CropEye het consortium BioSubstraat. Men staat voor de ontwikkeling van een hoogwaardig substraat voor de glastuinbouw dat gebaseerd is op plantaardige vezels van eigen bodem. Men mikt op een nieuwe segment van versproducten in het schap van retail/detaillist voor producten geteeld op dit BioSubstraat. Het BioSubstraat is een puur BioBased product dat voortkomt uit en terugkeert naar moeder-aarde en perfect past in het beeld van de circulaire economie.

Resultaat:
Het project levert een prototype BioSubstraat op waarvan de levensduur door een BioBased ingreep voldoende is verlengd met behoud van de gewenste producteigenschappen en met een positieve glastuinbouw-validatie.Uiteindelijk zal via dit prototype of deze prototypes een uitvoerig getest BioSubstraat op de markt verschijnen, dat compleet op BioBased leest is geschoold en in een gesloten biomassa kringloop kan functioneren.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.