Blackwashing | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Blackwashing

Rainblocks zijn technisch hoogwaardige producten, waarmee efficiënt regenwater kan worden opgevangen en opgeslagen in de gebouwde omgeving. De Rainblocks worden momenteel van virgin plastics gemaakt middels rotatiegieten. Om goed te functioneren voldoen Rainblocks aan een uitdagend eisenpakket. Het doel van het project is om door ketensamenwerking de Rainblock te vervaardigen uit recyclaat afkomstig van lastig te recyclen plastic afvalstromen en de businesscase van de Rainblock circulair te maken. Het mooie van dit project is dat twee uitdagende werelden bij elkaar komen. De wereld van het veranderde klimaat waarbij we steeds verantwoordelijker moeten omgaan met drinkwater. En de wereld van plastic recycling, waar schaarste van grondstoffen en milieuvervuiling ons dwingen om circulariteit na te streven. Plastic recycling en hoogwaardige inzet van regranulaat gaat gepaard met allerlei uitdagingen. Gedurende dit project wordt er nauw samengewerkt door de verschillende schakels uit de keten.

De ketenpartners zetten innovaties, kennis en ervaring in om het doel te bereiken. Concreet worden de producteisen van de Rainblock in kaart gebracht, worden (lokale) post-consumenten of lastig te recyclen plastic afvalstromen verzameld, getest en indien nodig gesorteerd, wordt maalgoed geproduceerd, wordt rotomolding poeder gemaakt, worden kleine schaal testen uitgevoerd voor rotatiegieten met dit poeder, wordt een Rainblock op ware grote geproduceerd en wordt gewerkt aan het sluitend maken van de circulaire keten. De resultaten van dit project zijn de circulaire Rainblock en het proces voor de productie daarvan met recyclaat. Daarnaast resulteert dit project in de commercialisatie van de circulaire Rainblock, duurzame samenwerking in de keten en milieubescherming middels grondstoffen, CO2 besparing en verstandig watergebruik.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.