Blended begeleiding als onderdeel van de dagelijkse zorg – Profilia (2) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Blended begeleiding als onderdeel van de dagelijkse zorg – Profilia (2)

Het zorglandschap verandert en daarom verandert de Profila Zorggroep mee. Binnen haar zorg is men al langer actief met en gepassioneerd over de meerwaarde van e-health. Het biedt grote kansen om de kwaliteit van zorg te verbeteren en om de zorg beter en goedkoper te organiseren.

Als gevolg van de Corona epidemie is er meer dan ooit behoefte aan zorg op een tijd en plek die past voor cliënten. Maar ook na de Corona-epidemie wil Profilia e-health als vanzelfsprekend inzetten in de dagelijkse zorg. Door de dubbele vergrijzing, toename van complexiteit van de zorgvraag en de komende personeelstekorten is daarom nu hét moment om op te schalen met de inzet van e-health.

In het licht van grote toekomstige ontwikkelingen wil Profila de toegang tot kwalitatieve zorg overeind houden. Dit door cliënten meer regie te geven en zelfredzaamheid te stimuleren, cliënten en mantelzorgers meer actiever te betrekken en faciliteren (zodat de afhankelijkheid van behandelaren afneemt) en door medewerkers te ontlasten. Profilia heeft ervaren dat een slimme inrichting en toepassing van technologie hier enorm aan kan bijdragen. Profila wil dit graag opschalen en uitbreiden, zodat de impact voor alle belanghebbenden kan worden vergroot. Dit wil Profilia doen door breed in te zetten op begeleiding (en behandeling) vanuit de visie dat e-health een vast onderdeel van de dagelijkse zorg moet worden.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.