Blue Green Screen (BGS) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Blue Green Screen (BGS)

Langs bouwplaatsen is er behoefte aan veel meer functies dan alleen beveiliging. Vermindering van overlast door stof, geluid en stank, in combinatie met een stuk verfraaiing en verbetering van de leefkwaliteit rondom de bouwplaats zijn daar voorbeelden van. Beplanting kan een belangrijk deel van de gewenste functies vervullen. Er is dan geen sprake meer van ‘groen’, maar van functioneel groen. Voor goed functionerend groen is water echter onontbeerlijk. De groene uitdaging moet dus altijd gematched worden met een ‘blauwe’ oplossing, om functioneren van het concept te kunnen garanderen. Uit die gedachte is het Blue-Green-Screen (BGS) ontstaan.

Daar liggen juist ook kansen op extra functionaliteit: het teveel aan regenwater dat bij steeds hevigere buien van daken en of verharding stroomt kan in het BGS opgevangen en opgeslagen worden voor gebruik door de beplanting op een later moment. Daarmee wordt met het BGS op locatie een waterkringloop (afvangen-opslaan-hergebruik) gecreëerd en worden riolen tijdens regen ontlast. En al het water dat via verdamping door planten weer teruggeven wordt aan de atmosfeer draagt bij aan het koelen van de stad (reductie van het stads-hitte-eiland effect).

De diversiteit aan bouwplaatsen en situaties is dusdanig groot dat er nooit 1 ontwerp voor alle situaties de oplossing kan zijn. Het BGS gaat daarom uit van een aantal basis bouwstenen de in verschillende configuraties voor verschillende situaties de oplossing bieden. Het BGS genereert daarmee flexibiliteit en keuze in tijdsduur en de gewenste functies van het BGS. De toepassing is daarmee breed inzetbaar: van tijdelijke en makkelijk verplaatsbare eenheden tot een ontwerp waarin de gebruikte beplanting uiteindelijk aanwezig blijft en onderdeel wordt van de blijvende erfafscheiding.

Contactpersoon

Joris Voeten
Urbanroofscapes.nl

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.