Brainwaves | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Brainwaves

Neuro linguïstisch programmeren (NLP) met audio is tegenwoordig big business. Wereldwijd gebruiken miljoenen mensen geluid om hun gedrag te beïnvloeden, bijvoorbeeld om kalmer te worden, zich beter te concentreren en om beter te slapen. NLP-audio heeft daarmee een gigantische potentie om bij te dragen aan het tegengaan van diverse gedragsproblemen als (routinematige) stress en verschillende klinische aandoeningen, zoals angsten, depressies en slapeloosheid. Ernstige maatschappelijke problemen, die met name onder jongeren een sterke groei laten zien in de laatste jaren. Met het project Brainwaves wil Venture Republic BV door het gebruik van de modernste A.I.-technologie een revolutionaire ontwikkeling van deze audio NLP-apps introduceren. Met Brainwaves zal voor de eerste keer volledig persoonlijk geoptimaliseerde audio realtime worden gecomponeerd om zo effectief mogelijk de hersenen te kunnen beïnvloeden. Doelstelling van het haalbaarheidsproject is om te onderzoeken of een persoonlijk en adaptief profiel kan worden gegenereerd dat in staat is de meest optimale stimulans te bereiken. Gebruikers zijn daardoor niet meer aangewezen op het statische aanbod van bestaande producenten en luisteren altijd naar de audio die voor hen het meeste effect heeft. Om de technische en economische mogelijkheden te onderzoeken, is een haalbaarheidsstudie noodzakelijk. Het project Brainwaves sluit aan bij de topsector Creatieve industrie. Binnen deze Topsector sluit Brainwaves rechtstreeks aan op de thema’s Design for Change en Human Touch. Binnen het deelthema Design for change is het specifieke thema design for behavioural change gedefinieerd. Dit deelthema is gericht op strategieën en mechanismen voor effectieve gedragsbeïnvloeding. Neuro-linguïstische oplossingen zijn volledig op hun plek binnen dit thema vanwege de sterke individuele focus en effecten. Daarnaast zijn raakvlakken met het deelthema Quality of life and well being van het thema Human Touch. Gezien de omvang en de risico’s van een eventueel R&D-innovatietraject, is het voor de aanvrager noodzakelijk om eerst onderzoek te doen naar mogelijke knelpunten welke onderzoek naar en ontwikkeling van in de weg staan. Op technisch vlak ligt de uitdaging op het ontwikkelen van een dienst die zowel gedragsmetingen onderzoekt als muziek componeert. De A.I. die hiervoor nodig is, zal veel vragen. Technisch lijkt het mogelijk maar voor het ontwikkelen van een product is meer onderzoek nodig. Technisch knelpunt is daarbij dat de A.I. zelf de muziek moet componeren die de hersenen optimaal kan stimuleren. Derhalve wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de technische haalbaarheid van het project

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.