Brazilie DTTD | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Brazilie DTTD

Nederlandse water bedrijven bundelen krachten om met Brazilië samen te werken aan lokale ambities op het gebied van Damveiligheid

Op 16 december 2020 ondertekende een cluster van Nederlandse bedrijven uit de watersector een publiek-private samenwerkingsovereenkomst van het programma Partners for International Business (PIB).

Binnen dit programma werken de bedrijven de komende jaren samen om zich op de Braziliaanse markt te positioneren op het gebied van duurzame integrale oplossingen om de veiligheid en stabiliteit van de mijndammen in Brazilië te vergroten. Dit publiek-private partnerschap richt zich daarbij met name op kennisoverdracht, netwerkopbouw en het positioneren van het Nederlandse bedrijfsleven dat actief is in deze sectoren. De Rijksoverheid ondersteunt hen hierbij.

Het cluster bestaat uit de volgende bedrijven: Antea, Arenal, InTech, Van Sonsbeeks Hulst B.V. en Rohr Idreco. Het cluster wordt gecoördineerd door South Quest B.V.

Kansen voor Nederlandse bedrijven

Sinds de instorting van de Mariana-dam in november 2015 in de staat Minas Gerais in Brazilië is het thema van de veiligheid van tailingsdammen in de regio meer en meer aan de orde geweest. Inmiddels is een aantal andere tailingsdammen ingestort, waarvan de meest relevante Brumadinho in januari 2019 is. Mijnbouwbedrijven staan momenteel onder grote druk van het publiek en overheidsinstellingen (nieuwe regelgeving voor het ontmantelen) om de manier waarop zij hun tailingsdammen ontwerpen en onderhouden te veranderen.

Het NBSO te Belo Horizonte heeft mogelijkheden geïdentificeerd voor Nederlandse bedrijven om Braziliaanse partijen te helpen bij het waarborgen van de veiligheid van hun tailings dammen. Deze veiligheid wordt bereikt door toepassing van de kennis en technologie van de sector die door de clusterleden wordt getoond, op het gebied van monitoring en sensoren, damontwerp, terreinonderzoek, preventietechnologie, milieu advisering, zuivering van afvalwater en baggerwerkzaamheden. 

De vraag naar dijkentechnologie en het waarborgen van veiligheid en stabiliteit bij tailingsdammen kent niet alleen uitdagingen, maar biedt ook kansen voor Nederlandse bedrijven in de water en dijkentechnologiesector. Daarom heeft een aantal Nederlandse bedrijven een PIB-aanvraag ingediend. Het doel van deze PIB is het positioneren van de Nederlandse watersector als onmisbare partner in Brazilië. Dit gaan ze doen door duurzame, hoogwaardige en innovatieve technische (lange termijn) oplossingen aan te bieden in het licht van de uitdagingen op het gebied van damveiligheid, tailingsmanagement en opslag.

Meer weten?

Lees meer over het nieuwe PIB-cluster en het PIB-programma op onderstaande pagina’s:

PIB-programma
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met RVO:

Sipora Suripatty - Programmamanager PIB
E: sipora.suripatty@rvo.nl
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert het programma Partners for International Business (PIB) uit in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse zaken.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.