Brongerichte reductie De Lange Hoeve | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Brongerichte reductie De Lange Hoeve

Door een innovatief vloersysteem toe te passen waarbij weinig urease activiteit plaatsvindt op de vloer en waarbij deze goed reinigbaar is zal er minder ammoniak vanaf de mestgang emitteren. Daarnaast wordt deze vloer regelmatig gereinigd met een vaste mestschuif en daarbij gesproeid met een urease remmer (als dit nog toegevoegde waarde heeft).

De mest is dus versneld uit de stal afgevoerd en heeft geen kans om ammoniak te laten vervluchtigen, daarna gaat deze direct in een monomestvergister waarbij de methaan wordt afgevangen. Het digestaat wordt gescheiden in een dikke en een dunne fractie. De dikke fractie wordt afgevoerd of opgeslagen waarbij de lucht die ontstaat wordt geoxideerd op de WKK van de vergister. De dunne fractie wordt gekraakt waardoor de ammoniak er hier wordt uitgehaald.

Zodoende krijgt de mest totaal geen kans om emissies te veroorzaken en worden de emissies omgezet in waardevolle grondstoffen: biobrandstof en kunstmestvervanger.

 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.