BRZO/Seveso III Compliance as a Service | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

BRZO/Seveso III Compliance as a Service

In dit project wordt een haalbaarheidsstudie verricht naar het realiseren van een BRZO platform. BZRO staat voor Bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn bóven een bepaalde drempelwaarde. Deze bedrijven vallen onder de werking van het Besluit risico's zware ongevallen 2015. Dit zijn ondernemingen waarbij er bepaalde risico's zijn waaraan zwaardere eisen moeten worden gesteld. Een recent voorbeeld hiervan is een bedrijf als Chemie-Pack uit Moerdijk. In dit project wil men een platform ontwikkelen waarbij alle betrokken partijen in de BRZO-keten kunnen aansluiten. Dit zijn naast de BRZO-ondernemingen ook de adviserende partijen, de certificerende partijen, transporteurs en de overheid met haar toezichthouders. Wij willen in dit project onderzoeken of het mogelijk is een platform te ontwikkelen dat mobiel toegankelijk is en aan de blockchain is gekoppeld, waardoor alle informatie en alle acties worden vastgelegd. Een bijvoorbeeld hiervan is: wie, wanneer, welke hoeveelheid van een specifiek product getransporteerd heeft en door wie en waar dit is opgeslagen. Het resultaat is een boekhouding die zichzelf controleert, i.p.v. meerdere boekhoudingen die ten opzichte van elkaar moeten worden gecontroleerd.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.