Bumaga - van plantenafval naar circulaire producten | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Bumaga - van plantenafval naar circulaire producten

Nederland ambieert een circulaire en liefst ook biobased economie. In het dichtbevolkte en dun beboste Nederland is hout maar heel beperkt beschikbaar. Met zijn sterke land- en tuinbouwsector en intensieve landschapsbeheer genereert Nederland een grote hoeveelheid ‘planten biomassa’ waarvan momenteel nauwelijks nuttig gebruik wordt gemaakt. Het gaat om materialen die niet speciaal worden geteeld, maar al als reststroom beschikbaar zijn. Denk aan snoeiafval, de niet-eetbare delen van land- en tuinbouwgewassen zoals stro en maisstengels, bermgras en slootmaaisel tot allerlei planten aan het eind van het tuinbouw seizoen. Deze biomassa heeft veel waardevolle componenten te bieden zoals vezels, eiwitten, suikers en allerlei inhoudsstoffen. Aanbod is er voldoende, toch wordt er slechts een klein deel gebruikt voor hoogwaardige toepassingen.

De groep bedrijven die samenwerken in het kader van dit project richten zich op de omzetting van de planten afvallen tot een brede range aan vezel gebaseerde producten en dekken met elkaar het gehele traject. Vanaf het beschikbaar komen van plantenafval tot en met de toepassing van producten in industriële omgevingen of bij consumenten. Biomassa is natuurlijk circulair kapitaal en dit project richt zich op het benutten daarvan. Een succesvolle marktintroductie van de productie sluit koolstofkringlopen, maakt de economie minder afhankelijk van fossiele import en vermindert CO2 emissies. Het draagt bij aan het realiseren van verschillende nationale doelstellingen op klimaat en circulaire economie gebied.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.