Bydgoszcz waterproof, Waterrichtlijnen voor ruimtelijke ontwikkeling | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Bydgoszcz waterproof, Waterrichtlijnen voor ruimtelijke ontwikkeling

In het project wordt het bestaande revitalisatieplan Fordon (River Banks Vistula River in Bydgoszcz) aan nieuw opgestelde waterrichtlijnen getoetst. De bruikbaarheid van de in het project ontwikkelde samenwerkingsaanpak wordt hierbij eveneens getoetst. Bij het opstellen van een nieuw revitalisatieplan (op meso niveau) voor oevers van de Brda rivier worden de opgestelde waterrichtlijnen en de ontwikkelde samenwerkingsaanpak toegepast. Op basis van deze case studie kan getoetst worden hoe waterrichtlijnen in de beleidsvoorbereiding geïntegreerd kunnen worden. Het project zal leiden tot een beschrijving van het huidige functioneren van de waterketen en het watersysteem in Bydgoszcz. Ook zal het leiden tot een beschrijving van de huidige en toekomstige waterproblematiek van zowel het watersysteem als de waterketen in Bydgoszcz inclusief een overzicht van probleemgebieden, een set (concept) waterrichtlijnen voor de herontwikkeling van het stedelijk gebied en een beschrijving van een werkbare samenwerkingsaanpak. Het consortium hoopt na dit demonstratieproject de aanpak ook te kunnen implementeren in andere Poolse steden.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.