CAPTECH, CO2 capture technology development, Fifth Year 2010 (EOS Lange Termijn) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

CAPTECH, CO2 capture technology development, Fifth Year 2010 (EOS Lange Termijn)

Het consortium van CAPTECH ontwikkelde een scala van nieuwe technieken om in bestaande elektriciteitscentrales CO2 af te vangen. In 2020 moeten grote elektriciteitscentrales hiermee goedkoop en efficiënt hun CO2-emissie kunnen reduceren.

Aanleiding: CO2 afvangen in 2020
In 2020 wil Nederland 30 procent minder CO2 uitstoten dan in 1990. Om deze doelstelling te halen is het absoluut noodzakelijk dat de bestaande, op fossiele brandstoffen werkende elektriciteitscentrales de geproduceerde CO2 afvangen vóór het in de atmosfeer komt. Bestaande afvangtechnieken zijn echter duur en vergen 10 procent van de geproduceerde energie. Het meerjarenprogramma CAPTECH ontwikkelt nieuwe technieken voor CO2-afvang in elektriciteitscentrales , met als doel meer dan een halvering van de kosten, in zowel geld als energie.

Programma: drie mogelijke CO2-hoofdroutes
Het programma richtte zich op drie hoofdroutes.

1) Bij de eerste hoofdroute wordt aardgas, olie of kolen niet direct verbrand, maar eerst omgezet in waterstof en CO2, waarna deze worden gescheiden.
2) Bij de tweede hoofdroute wordt CO2 na verbranding verwijderd uit de rookgassen.
3) De derde hoofdroute is verbranding met zuivere zuurstof. Hierbij blijft een geconcentreerde stroom CO2 over, die direct kan worden opgeslagen.

Naar elke hoofdroute wordt veel fundamenteel en toegepast onderzoek verricht. Een apart onderzoeksonderwerp is het integreren van de te ontwikkelen technieken in bestaande elektriciteitscentrales.

Resultaten
Bereikte resultaten zijn onder andere de bouw van modules voor CO2-afvang uit rookgas en de ontwikkeling van enkele veelbelovende nieuwe oplosmiddelen. Er is bovendien veel kennis verkregen over de integratie in bestaande centrales.

Partners
Het consortium van CAPTECH bestaat uit zeven partijen, die samen over alle kennis beschikken voor het traject van onderzoek tot en met marktontwikkeling. CAPTECH werkt bovendien nauw samen met het programma CATO, dat naast afvang ook transport en opslag van CO2 onderzoekt.

LT09003 bestrijkt de laatste negen maanden van CAPTECH en is een voortzetting van LT08003, LT07003 en LT06003.

Titel:

CO 2 Capture Technology Development (CAPTECH)

Penvoerder:

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)

Contactpersoon:

De heer D. Jansen

Adres:

Postbus 1, 1755 ZG PETTEN

Telefoonnummer:

0224 - 56 45 71

E-mail:

jansen@ecn.nl

Website:

www.co2-captech.nl

Partners:

Utrecht Centre for Energy research, Universiteit Utrecht, TNO Industrie en techniek, KEMA Nederland BV, Procede Twente BV en Shell Global Solutions BV

Looptijd:

1 april 2009 – 31 december 2009

EOS-regeling:

Lange Termijn / ECN-consortia

Projectnummer:

LT09003

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.