Cellular Smart Grid Platform | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Cellular Smart Grid Platform

Doel:
Een netconcept, dat een maximale lokale afstemming van vraag en aanbod mogelijk maakt en een maximale integratie van decentrale duurzame energie, zoals zon-PV, micro-WKK en windturbines.

Korte omschrijving:
Het Cellular Smart Grids Platform (CSGriP)-project onderzoekt en ontwikkelt een netconcept waarin deelnetten op distributieniveau grotendeels zelfvoorzienend en zelfregulerend opereren in lokale, decentrale opwekking en lokale afname van energie, gebruik makend van een relatief kleine energieopslag en nieuwe smart grid technologieën.

De deelnetten worden via een backbone (het huidige middenspanningsnet) aan elkaar gekoppeld om in voorkomende gevallen tijdelijk energie uit te kunnen wisselen.

Bijzonder aan dit concept is dat deze een intrinsiek stabiele netwerkcel opbouwt en in stand houdt zonder noodzaak tot een vergaand complexe ICT infrastructuur tot op het niveau van iedere gebruiker bij de consumen/prosument.

Deze aanpak is voor zover bekend uniek in de internationale smart grids wereld. Dit innovatieve concept zal in het samenwerkingsproject CSGriP verder onderzocht en uitgewerkt worden. Het concept evenals de samenstelling van het consortium komen voort uit het lopende samenwerkingsproject SaPRA over autonome netten met duurzame opwekking en elektriciteitsopslag.

Aanleiding:
Er zijn nog vele problemen op te lossen bij verdere ontwikkeling en groei van duurzame energiebronnen. Eén van de belangrijkste problemen betreft het inpassen van de opgewekte energie in het elektriciteitsnet. Dit kan alleen als de infrastructuur van het energie-distributienet wordt gemoderniseerd en effectiever wordt benut.

Met de komst van smart grids wordt er al een stap in de goede richting gezet. De ontwikkeling van smart grids kent echter nog een aantal onzekerheden en daarmee verbonden risico's. Ten eerste is nog onduidelijk welke technologieën, producten en diensten succesvol zullen zijn. Ten tweede is het onduidelijk hoe de kosten en baten in een smart grid verdeeld zullen gaan worden tussen betrokkenen: energieopwekkers en -leveranciers, netbeheerders, consumenten en dienstverleners. Ten derde is onzeker wanneer de grootschalige uitrol van smart grids gaat plaatsvinden en hoe de verantwoordelijkheden zullen worden verdeeld tussen de verschillende marktpartijen.


Resultaat:
Ontwerp van de netwerkcel, modelvorming en simulaties, proefopstelling en een praktijktest gedurende een jaar in een representatieve omgeving.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.