Cellulose Assisted Dewatering of Sludge | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Cellulose Assisted Dewatering of Sludge

Waterschap Noorderzijlvest heeft in nauwe samenwerking met een aantal noordelijke partijen een revolutionaire wijziging van het huidige rioolwaterzuiveringsproces bedacht, die grote maatschappelijke, economische en milieutechnische voordelen biedt. Deze aanpassing is universeel inzetbaar en kan derhalve op een groot aantal zuiveringen worden toegepast. De kern van de wijziging is erop gericht de in het rioolwater alom aanwezige cellulose af te scheiden en direct in het proces te benutten als natuurlijk filterhulpmiddel voor de ontwatering van zuiveringsslib. Betrokken partijen willen, samen met kennisinstellingen en een collega waterschap uit de drie noordelijke provincies, de technologie op praktijkschaal doorontwikkelen. Binnen het project wordt “Cellulose Assisted Dewatering of Sludge” (afgekort CADoS) wereldwijd voor het eerst toegepast op een schaal, die niet alleen geschikt is voor onderzoek, maar tevens kan worden gebruikt als eerste referentie voor de verdere vermarkting van de technologie.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.