Circonnect | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Circonnect

Circonnect is de titel van dit circulaire ketenproject, die staat voor circulair en verbinden. De ondertitel ‘samen circulair groeien’ staat voor de ambitie die de ketenpartners hebben. Dit ketenproject focust zich op het circulair maken van bestratingsmateriaal uit beton en maakt daarvoor verbinding tussen verschillende ondernemingen uit de keten. ‘Circonnect: Samen circulair groeien’ staat voor de ontwikkeling die de deelnemende ondernemingen samen met overheden gaan maken in deze keten, maar ook voor de doelstelling van dit project, namelijk: samen het hergebruik van bestratingsmateriaal uit beton van trede R5 naar trede R3 en R4 brengen van de R-ladder1.

Bestratingsmaterialen uit beton worden volgens het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid nu al voor 98% opnieuw gebruikt, waarvan driekwart wordt gerecycled (R5) en een kwart hergebruikt (R3). Dat betekent dat 75% van alle bestratingsmaterialen die in Nederland worden geproduceerd, bestaan uit nieuwe primaire grondstoffen, met in veel gevallen een klein deel recyclingmateriaal. Een proces dus waar nog steeds veel primaire grondstoffen zoals zand en cement worden toegepast en waar bij het productieproces veel CO2 wordt uitgestoten. Een productketen waar nog veel te halen is vanuit het perspectief van de circulaire economie.. Om het aandeel hergebruik van bestratingsmateriaal volgens R3 en R4 te laten groeien is een keten van verschillende bedrijven opgezet.

Inventarisatie is de stap die in beeld brengt welke bestratingsmaterialen uit beton wanneer voor hergebruik in aanmerking komen. Omdat het maar zelden mogelijk is dat materialen van de ene locatie waar ze vrijkomen direct naar de andere locatie kunnen komt er een hub waar we de materialen kunnen inzamelen en opslag. Via het platform Duspot wordt het aanbod van materialen verbonden aan de vraag uit de markt waardoor de matching ontstaat. Het refurbishen van de bestratingsmaterialen zorgt ervoor dat de materialen weer ‘als nieuw’ een volgende levenscyclus in kunnen. Door deze herbruikbare materialen in een As A Service concept aan de markt aan te bieden ontstaat er een volledig nieuwe en circulaire businesscase voor overheden. Daardoor wordt er nog meer duurzaamheidswinst worden behaald, omdat op deze manier prikkels ontstaan voor marktpartijen die de levensduur van de materialen verlengen. De veranderende businesscase voor overheden is een onmisbare schakel in de hele keten.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.