Circulair 3D printen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Circulair 3D printen

Plastic afval is een wereldwijd probleem dat de laatste jaren nadrukkelijk op de voorgrond is komen te staan. Om het afval te verminderen moet er worden ingezet op het circulair maken van de plastic materiaalstroom. Meerdere partijen hebben hun handen ineen geslagen en zijn begonnen met het aanpakken van bovenstaande problematiek.

Het doel van het project is het inzetten van gerecyclede materialen voor het 3D printen van grote ontwerpen. Deze grote prints moeten worden ingezet voor verschillende toepassingen, waaronder delen van een BMX baan. Bij het 3D printen van grote objecten bestaande uit gerecycled materiaal treedt er een aantal problemen op. Onderzoek zal zich o.a. richten op de eigenschappen van het materiaal in combinatie met de printer instellingen die aangepast kunnen worden om zodoende grote 3D prints toch mogelijk te maken.

Penvoerder van het project is ICycle. Verder doen de MKB’ers Stiphout Plastics, CHILL, Reflow en Poly Products mee aan het project. Kort gezegd zal ICycle de producteisen vaststellen; CHILL het hiervoor geschikte materiaal vaststellen; Stiphout dit materiaal scheiden uit afval en leveren aan Reflow; Reflow het materiaal compounderen en leveren aan Poly Products; Poly Products de grote 3D print produceren en leveren aan ICycle. Een procesbegeleider met 40 jaar ervaring op zowel analytisch-chemisch als procestechnologisch vlak zal het project in goede banen leiden.

De resultaten van het project zijn divers en zullen daardoor ook op verschillende manieren worden toegepast. Het project leidt tot kennisverrijking die binnen de innoverende keten voor plasticverwerking erg waardevol is. Daarnaast resulteert het project in een vergroting van de toepassing van vervuild plastic in hoogwaardige producten. Hier zullen alle deelnemende partijen van profiteren. Concreet zal het per deelnemende MKB verschillen hoe het de resultaten van het project zal gaan toepassen en eventueel vermarkten.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.