Circulair industrieel kleuringsproces textiel obv koffiedik | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Circulair industrieel kleuringsproces textiel obv koffiedik

Doelstelling van dit project en haar ketenpartners is het op industriële schaal inzetten van een specialistisch verfrecept op basis van koffie voor textiel/kleding/pakken. De ketenpartners willen de laagwaardige rest grondstof koffiedik (Caffe Inc) omzetten naar een op grotere en consistente schaal kunnen toepassen als kleurstof (Boro*Atelier) voor kledingpakken op basis van natuurlijke materialen (Bonne Suits). Onderzocht zal worden of en welk hergebruik mogelijk zal zijn. Om deze keten en proces volledig circulair te realiseren en de business case hiervoor rond te krijgen hebben de partners toenadering gezocht om in dit project de technische en economische uitdagingen om te zetten naar een volwaardig en werkend ecosysteem.

De product en materiaalketen die centraal staat: Koffiedik als natuurlijke grondstof, omzetting naar industriële kleurstof en markttoepassing van kledingpakken en overige kleding.

Projectactiviteiten: Uitdagingen die binnen de scope van dit project nader onderzocht dienen te worden zijn; Caffe Inc: efficiency van de kleurextractie, verbetering van licht en de wasvastheid. Boro*Atelier: opschalen van stukskleuring naar semi-industriële verwerking Bonne Amsterdam: gebruik en toepassing van verschillende materialen

Gewenste en beoogde resultaten van het project: Een circulair productieproces voor het op industriële wijze kleuren van pakken/kleding/textiel op basis van koffiedik in Nederland. Kledingpakken als tastbaar eindproduct van een circulaire keten vanuit een reststroom.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.