Circulair PV Systeem | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Circulair PV Systeem

De energietransitie gaat op dit moment razendsnel. Het totaal geïnstalleerd vermogen is in de afgelopen vijf jaar meer dan verzesvoudigd van ca. 1.500 MWp eind 2015 naar ca. 10.000 MWp eind 2020. Elk jaar komt er nu meer dan 2.500 MWp aan opgesteld vermogen bij. Dit betekent ook dat met een projectlevensduur van ca. 25 jaar vanaf 2045 tussen de 7-8 miljioen zonnepanelen vrijkomen per jaar.

Het doel van dit circulair ketenproject is om een circulair business model te ontwikkelen voor circulaire PV systemen. We willen onderzoeken of het economisch haalbaar is om de levensduur van PV systemen te verdubbelen van ca. 25 jaar naar 60 jaar (in overeenstemming met de levensduur van de hoofd elektriciteitsaansluiting). Hierbij zal moeten worden gekeken naar mogelijkheden om componenten, waaronder zonnepanelen, onderconstructies en elektrische installaties te upgraden en/of refurbishen. Daarme wordt voorkomen dat zonnepanelen en andere installatieonderdelen die technisch nog functioneren, maar (economisch) zijn afgeschreven, worden afgedankt en vernietigd, terwijl deze nog wel waarde heben. Via dit circulair business model verwacht het consortium de CO2 voetafdruk van een conventioneel PV systeem te verlagen met ca. 75%.

Uiteindelijk is de laatste stap van dit project om een pilot te initieren waarmee het circulaire business model kan worden gevalideerd. Concreet willen we een vervolgaanvraag hebben ingediend (bijv. via TKI, DEI+) en een locatie hebben geselecteerd (en contracteren) waarop de pilot kan worden gerealiseerd. Daarmee kunnen we in een vervolgtraject praktische ervaring opdoen met het hergebruik en refurbishen van second life zonnepanelen, onderconstructies en elektrische installaties.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.