Circulaire Chromebooks | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Circulaire Chromebooks

Op het moment wordt het gros (>95%) van de chromebooks na gebruik vernietigd, waarvan het gebruik tussen de twee en de vier jaar ligt qua levensduur. Dit in tegenstelling tot de bestaande refurbishmentketen voor gewone laptops, waar de ketenpartners van deze aanvraag in werken. Vanuit de bestaande refurbishment keten willen wij een project starten om de belemmeringen voor het hergebruik van chromebooks op te lossen en herinzetbaar te maken. Omdat er aan de ene kant te weinig beschikbare refurbisht laptops in de markt zijn, waardoor de prijzen stijgen, en de chromebooks voor specifieke doelgroepen mogelijk geschikt zijn, zien de ketenpartners veel potentie in het project, op duurzaamheids- en commercieel vlak. Daarnaast is het waanzin is om met de bestaande marktsituatie in de wereld zo veel hardware en materialen te vernietigen en willen de deelnemers graag de handschoen oppakken om dit probleem op nationaal niveau op te lossen.

Chromebooks bevatten veel plastics en metalen die goed moeten worden recycled bij de end-of-life, maar met name het verlengen van de levenscycli is van groot belang om de uitstoot van laptops te verminderen. Door de technische belemmeringen op te lossen, de kwaliteit stabiel te krijgen, de toepassing te testen bij de doelgroep en de samenwerking in de keten te bestendigen, willen de ketenpartners dit probleem oplossen. Na realisatie van het project kan het snel tot introductie leiden tot de markt met de bestaande partners. De specifieke doelgroepen zijn geïdentificeerd, de partners voor de technische realisatie zijn aan boord. Daarom willen wij als keten een direct implementeerbare vorm van refurbishment voor chromebooks realiseren. Hierdoor is het hergebruik en refurbishment alleen nog maar afhankelijk van de acceptatie in de markt en hoe snel de keten kan opschalen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.