Circulaire dragline schotten van gerecycled plastic afval | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Circulaire dragline schotten van gerecycled plastic afval

Het product dat we circulair willen gaan ontwerpen, produceren en organiseren is MPO, een mix van plastic afvalstromen die momenteel in beperkte volumes en slechts laagwaardig kan worden hergebruikt en voor een belangrijk deel wordt verbrand in AVI’s. Na smelten kan MPO worden geëxtrudeerd tot vormdelen (balken) met tal van toepassingen. Dit project richt zich op de productie van dragline schotten die uit deze vormdelen van MPO zijn samengesteld. Deze worden veel gebruikt in de weg- en waterbouw als platforms voor draglines op drassige ondergrond. In de huidige situatie worden deze dragline schotten gemaakt van Afrikaans Azobé hout, maar naast een relatief beperkte levensduur in deze toepassing, gaat de productie en het gebruik ervan gepaard met hoge CO2 emissies (transport, verrotting, houtkap).

Dit Circulaire Keten Project richt zich op toepassing van de MPO plastic afvalstroom in dragline schotten die veel worden gebruikt in de Weg- en Waterbouw. In de huidige situatie worden deze gemaakt van tropisch Azobé hout. Deze hebben echter een beperkte levensduur omdat de houten schotten veel worden gebruikt in natte omstandigheden. Naast dit directe verlies van grondstoffen (hout) in de keten, heeft deze grondstof een grote klimaatimpact als gevolg van grote transportafstanden, slecht bosbeheer en verrotting van het materiaal. Vervanging van tropisch hardhout door MPO draagt bij aan sluiting van de plastic keten, vergroot de levensduur van dragline schotten en draagt bij aan algemene vermindering van CO2 emissies.

Het project richt zich op het in kaart brengen van product- en grondstofeisen en van verwachtingen en behoeften van ketenpartijen. Ook worden diverse tests uitgevoerd met de grondstof, het halffabricaat en de geproduceerde schotten. Deze activiteiten samen leiden tot een verbetering van de product- en procesontwikkeling, zodat de keten succesvol kan worden gesloten. Het gewenste projectresultaat is een goed functionerende keten waarin herwonnen MPO afval ingezet wordt als grondstof voor dragline schotten (en op termijn andere producten). Dankzij dit project wordt nuttig gebruikt gemaakt van een problematische afvalstroom die door de lage (mix) kwaliteit weinig en slechts laagwaardige toepassingen kent. Dit betekent dat plastic langer in de keten kan blijven, er dus minder grondstof wordt verspild en minder MPO wordt verbrand en dus aanzienlijk op CO2 emissies bespaard kan worden.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.