Circulaire glas-grondstoffenservice Proof of Concept | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Circulaire glas-grondstoffenservice Proof of Concept

Met de groeiende wereldbevolking blijft de vraag naar productiemiddelen toenemen en dat terwijl grondstoffen opraken. Om dit tegen te gaan heerst er in Friesland de ambitie om in 2050 de meest circulaire regio van Europa te zijn. Met behulp van ketenproject willen de deelnemers van dit project hier een steentje aan bijdragen. Het proces centraal staat: Afvalverwerking in de binnenstad van Leeuwarden. Jaarlijks gooit de Nederlandse horeca miljoenen kilo’s aan waardevol afval weg; afval dat, wanneer gescheiden, zeer bruikbaar is voor recycling of upcyclen. ‘Afvalstoffen’ zoals glas, HDPE-plastic, sinaasappelschillen, GFT en koffiedik zijn prima herbruikbaar. Op dit moment wordt het bedrijfsafval dat geproduceerd wordt door ondernemers in het centrum van Leeuwarden gescheiden opgehaald door Omrin, waarna de stromen verwerkt kunnen worden. Echter is het afval uit de binnenstad vaak ‘vervuild’ door voedselresten en moet dit rechtstreeks naar de afvalverbrander, wat een gigantische impact op het milieu met zich meebrengt.

De materiaalketen die centraal staat: We willen ons eerst richten op de restroom glas. Er zijn op dit gebied nog gigantische stappen te zetten; waarom zouden bierflessen bijvoorbeeld 30 keer hergebruikt kunnen worden terwijl wijnflessen na gebruik meteen gerecycled worden? Context: In Leeuwarden is er al heel veel steun voor het circulair maken van de binnenstad vanuit de gemeente, partijen als Circulair Fryslân en enkele horeca ondernemers, maar de inzet blijft erg gefragmenteerd en er kan geen momentum gecreëerd worden. Door emissie wetgeving die ervoor moet zorgen dat CO2-uitstoot verminderd is er genoeg draagkracht onder de ondernemers, maar er is weinig inzicht in het huidige verbruik, weinig kennis en tijd om individueel te zoeken naar oplossingen (winst in het collectief). Daarbij is het een complexe logistieke uitdaging het afval bij alle ondernemers in de nauwe binnenstad op te halen.

Activiteiten: Wij willen daarom samenwerken om deze belemmeringen te slechten en een product tot haar volle waarde laten komen. Om dit te kunnen doen willen wij een service opzetten die gescheiden reststromen ophaalt bij lokale ondernemers in de binnenstad en deze bij innovatieve ondernemers brengt die dit kunnen herverwerken tot een waardevol product. Deze strategie valt dan ook binnen trede 3 (hergebruik) op de r-ladder. Daarnaast proberen we deze manier van werken zoveel mogelijk op horeca niveau uit te dragen waarbij we hopen consumenten op een andere manier naar afval te laten kijken en daarmee keuzes voor het kopen van producten te beïnvloeden (trede R1. Afwijzen en overwegen). Op die manier verzorgen we een ketenoptimalisatie vanaf de bron en werken we gezamenlijk aan de circulaire-economie waarbij in dit geval de Schillenboer de verbindende factor is en samen met Café Z en Pottle een betaalbare en schaalbare oplossing voor het glas-afvalprobleem biedt.

Resultaat: Het sluiten van de circulaire keten - minder afval naar de verbrander Inzicht in de waarde van restromen en potentiële besparingen Het stroomlijnen van de operationele processen

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.