Circulaire inzameling printmateriaal | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Circulaire inzameling printmateriaal

In de print- & sign-industrie worden veel kleine hoeveelheden goed recyclebaar (kunststof-) materiaal op veel verschillende plekken afgedankt. Voorbeelden hiervan zijn de bedrukte doeken die als aankleding en bewegwijzering op festivals worden gebruikt, reclamevlaggen, banners die worden gebruikt bij vakbeurzen, grote raamstickers voor winkels, en borden voor gevelreclame. Gezamenlijk gaat het om grote hoeveelheden die steeds in kleine beetjes als afval eindigen en worden verbrand. Een collectief inzamelingssysteem kan de recycling van deze reststromen mogelijk maken. In dit ketenproject werken een materiaalleverancier, printleveranciers, signmakers, en een productontwikkelaar samen om een collectief inzamelsysteem op te zetten en te testen. Samen onderzoeken ze de financiƫle en praktische haalbaarheid van het systeem. Doordat verschillende schakels in de keten samenwerken kunnen de materiaalstromen goed in kaart worden gebracht en kan de inzameling en sortering in verschillende afdanklocaties worden getest. Door ketensamenwerking kunnen logistieke systemen beter worden ingericht en sommige materialen na recycling ook weer in de eigen producten worden toegepast.
Dit ketenproject fungeert als een haalbaarheidsonderzoek en experiment. Met de lessen uit dit project kan een stichting of coƶperatie worden opgezet die restromen uit de print- & sign-industrie inzamelt voor recycling en circulaire toepassing. Hierdoor worden tonnen materiaal gered, CO2 uitstoot voorkomen, en ook in deze industrie een belangrijke stap gezet naar een circulaire economie.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.