Circulaire servicemodel elektrische fiets en accu | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Circulaire servicemodel elektrische fiets en accu

swugo B.V. is een startup op het gebied van “Smart batteries for human-scale urban mobility”, ofwel slimme accu’s voor licht elektrisch stedelijk vervoer (LEV). De accu kan op afstand digitaal beheerd en beveiligd te worden, waardoor het eenvoudig, veilig en kosteffectief ingezet kan worden voor meerdere doeleinden...Kostprijs en diefstalgevoeligheid van fiets en accu worden stelselmatig aangegeven als een van de twee hoofdredenen van consumenten om geen elektrische fiets aan te schaffen. Verder zorgt een korte levensduur van accu en elektronica ervoor dat een elektrische fiets veel sneller vervagen wordt dan een reguliere fiets. De bij swugo in ontwikkeling slimme accu en software biedt de mogelijkheid om met een innovatief, circulair servicemodel bestaande reguliere fietsen te elektrificeren. Dankzijn het beoogde servicemodel wordt de toegankelijkheid en levensduur van elektrische fietsen significant vergoot...Het doel van dit project is de techno-economische haalbaarheid aantonen van de innovatieve dienst en product die onderdeel uitmaken van dit servicemodel. Tijdens het project wordt onderzoek gedaan naar het businessmodel (marktvraag, economische haalbaarheid, partners) en product (technische haalbaarheid). De projectactiviteiten dragen bij aan Energie en Duurzaamheid (KIA: I, III, IV, VI) en de sleuteltechnologieën Digital Technologies (MJP 38, 89)...Bij positieve evaluatie van de haalbaarheidsstudie zal de opgedane kennis ingezet worden om, samen met geïdentificeerde partners, de productontwikkeling door te zetten, inclusief de aanvraag van benodigde patenten. De “de-risking” die behaald wordt dankzij dit project zal ook cruciaal zijn voor het bemachtigen van SEED-investering voor swugo om zo de commercialiseren van het boogde product en dienst door te zetten..

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.