Circulaire verpakkingen in de keukensector | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Circulaire verpakkingen in de keukensector

Chainable ontwerpt circulaire keukens. In het ontwerp wordt rekening gehouden met demontage zodat alle componenten en materialen eenvoudig kunnen worden hergebruikt. Door de keukens aan onze klanten te verhuren, of te verkopen in combinatie met een terugkoop verklaring, houden we alle materialen in onze keten en houden we grip op onze afvalstromen waardoor we deze kunnen minimaliseren. Het doel van dit circulair ketenproject is om de circulaire keuken van Chainable, inclusief proces, nog circulairder te maken door het gebruik van verpakkingen (zoals; plastic/hout/piepschuim) en logistieke bewegingen te minimaliseren.

Hiervoor heeft Chainable verschillende partners in het MKB en daarbuiten samengebracht om de product- of materiaalketen van verpakkingsmateriaal te kunnen sluiten. De toeleveranciers gebruiken enorm veel verpakkingsmateriaal voor apparatuur, installatiecomponenten en overige materialen. Denk hierbij aan hout (waaronder pallets), spaanplaat, karton, piepschuim, folie, sponzen en staal.

Chainable zal in dit project gedurende één jaar werken volgens een ‘dakpanmethode’. Dit betekent dat Chainable in eerste instantie vier maanden intern onderzoek en uitzoekwerk doet. Vervolgens zal chronologisch drie maanden per partner samengewerkt worden om hun specifieke activiteiten mee uit te voeren en de doelen te bereiken.

Activiteiten betreffen: deskresearch, materiaalonderzoek, eerste experimentele ontwikkeling en ontwerp (bijv. van verpakkingen met nieuw materiaal, circulaire modellen, emballagesysteem/transportkar) en het testen en evalueren hiervan. Werkzaamheden van de procesbegeleider leggen zich met name toe op de begeleiding en start van elke fase, het procesmanagement, het evalueren en de voorbereidingen voor de volgende fase te treffen. Chainable en haar ketenpartners willen in het vervolg hun apparatuur/onderdelen/producten op circulaire wijze kunnen verpakken terwijl ze per commissie zijn verpakt. Idealiter gebeurt retourname vervolgens op basis van een emballagesysteem. Een eis hierbij is natuurlijk dat alles wat verpakt wordt wel goed beschermd blijft tijdens vervoer en vervolgens handelbaar is bij aankomst.

Uiteindelijk zal dit resulteren in een systeem waarin er minder transporthandelingen nodig zijn en verpakkingsmateriaal herbruikbaar wordt. Kortom: minder CO2-impact, minder handelingen en minder verpakking. Een ander belangrijk resultaat van dit project is natuurlijk een sterke samenwerking tussen de ketenpartners waarbinnen circulariteit centraal staat en eliminatie/significante vermindering van verpakkingsmateriaal is gerealiseerd. Dit d.m.v. afstemming en goede afspraken m.b.t. gebruik verpakkings- en beschermingsmateriaal.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.