Clean Coal China | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Clean Coal China

Op 1 december 2015 vond de ondertekening plaats door het consortium PIB Clean Coal China om expertise en technologieën te leveren die helpen de lucht- en watervervuiling in China drastisch te verminderen.

China grootste kolenproducent

China is werelds grootste kolenproducent en heeft de op één na grootste kolenreserves ter wereld. 70% van het energieverbruik in China wordt geleverd door kolen. In China's 12e vijfjarenplan (maart 2012) is opgenomen dat er meer spreiding in de energiemix en een vermindering van het gebruik van kolen moet komen. Ondanks deze besluiten zullen kolen de komende 5 tot 10 jaar een belangrijke energiebron blijven (source: IEA energy report 2011), met alle gevolgen van dien.

Mondiale samenwerking

Op de satellietfoto van vervuilde wolken boven Azië is goed te zien hoe groot de luchtvervuiling kan zijn. De emissies op deze schaal kunnen grote gevolgen hebben voor het mondiale klimaat. Juist nu er in Parijs gewerkt is aan een mondiale klimaatovereenkomst, is het partnerschap van deze bedrijven en kennisinstellingen actueel. Samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) wordt zo actief bijgedragen aan oplossingen voor mondiale milieu- en klimaatproblemen.

Deelnemende bedrijven en kennisinstellingen:

  • Hofung: leverancier van flue gas de-sulphurization apparatuur.
  • Wuvio: leverancier van biodegradable chemicaliën voor stofemissiepreventie.
  • ECN, het nederlandse onderzoeksinstituut voor hernieuwbare energie technologiën en efficient en effectief gebruik van fossiele brandstoffen.
  • Blue Element, leverancier van waterbehandelingsinstallaties voor de Chemische industrie.
  • Universiteit van Utrecht, kennisontsluiting van CO2 'capture and re-use'.

Partners for International Business

Met Partners for International Business (PIB) wil de Nederlandse overheid een partnerschap sluiten met het bedrijfsleven. Dit programma richt zich op groepen van bedrijven, eventueel aangevuld met kennisinstellingen, die gezamenlijk een buitenlandse markt willen betreden. Daarbij wordt gewerkt vanuit een afgestemde strategie in plaats van losstaande activiteiten. Met economische diplomatie probeert de overheid handels- en investeringsbelemmeringen weg te nemen, zodat ondernemers kansen kunnen verzilveren.

PIB richt zich op Nederlandse bedrijven in de topsectoren Energie, Life Sciences & Health, Creatieve Industrie, Water, Agrofood, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, High Tech Systemen en Materialen (waaronder luchtvaart, Logistiek en Chemie) en op internationaliseringstrategieën die zich richten op specifieke landen (zogenoemde focuslanden).

Sample Text.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.