Cleantegg | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Cleantegg

Broederijen zijn al jaren op zoek naar alternatieven voor de traditionele broedeiontsmetting met formaline, dat schadelijk is voor mens en dier. Tot op heden is er nog geen alternatief gevonden dat zowel veilig is in het gebruik, een minstens even goede ontsmetting geeft als formaline en geen negatieve invloed heeft op de broeduitkomsten en kuikenkwaliteit. Vanwege de specifieke eigenschappen van plasma, lijkt dit wel een alternatief te zijn dat aan alle eisen voldoet. ..Doelstelling van dit R&D-samenwerkingsproject is het ontwikkelen en testen van een prototype versie van de Cleantegg, een broedei reinigingssysteem op basis van Koud Atmosferisch Plasma (KAP). De verwachte resultaten na marktintroductie van de Cleantegg zijn: ..1. Extra omzet en werkgelegenheid bij de consortiumpartners;.2. Afname van de gezondheidsrisico’s gerelateerd aan formaline bij bedrijven die overstappen naar de Cleantegg;.3. Volledige reductie van de milieuschade die veroorzaakt wordt door het gebruik van formaline bij bedrijven die overstappen naar de Cleantegg;.4. Verhoogd kennisniveau met betrekking tot KAP en het gebruik in de Agri & Food industrie...

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.